Aktuality

Město letos opět podpoří aktivity hasičů a policie

8. března 2016 (út)

Profesionální hasiči, dobrovolné hasičské sbory a Městská policie Olomouc i letos obdrží podporu z rozpočtu města Olomouce. Zástupce těchto složek přijal na radnici náměstek prtimátora Martin Major a vedoucí odboru ochrany Jan Langr. Při tomto setkání se odehrály i slavnostní podpisy smluv o přidělené podpoře.

Peníze budou rozděleny především na podporu činnosti dobrovolných hasičů na území města Olomouce a na různé aktivity sportovních družstev hasičů. Část dotace také využije Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na podporu výchovy dětí ve školkách, vzdělávání osob se specifickými potřebami a vzdělávání osob v produktivním věku v oblasti ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. V rámci různých vzdělávacích a společenských akcí se jednotlivé sbory budou snažit o osvětu v oblasti požární bezpečnosti a ochrany a zlepšení kvality života obyvatel města Olomouce.

Městská policie Olomouc pak získá finanční prostředky na podporu vzdělávacího projektu Chci být viděn a s tím spojený nákup reflexních pásek.

„Rada města Olomouce schválila pro rok 2016 dotaci v oblasti ochrany obyvatel ve výši 800 tisíc korun. Z této částky jsme během slavnostního aktu přerozdělili finanční podporu ve výši 545 tisíc korun, zbylá částka zůstane k čerpání v průběhu letošního roku,“ vysvětlil náměstek Martin Major a dodal, že město si je vědomo důležité role strážníků i dobrovolných hasičů. „Tyto složky hrají podstatnou roli při snaze zajistit pro život ve městě bezpečné prostředí.“

Fotografie

8. března 2016 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster