Aktuality

Statutární města Olomouc a Přerov budou spolupracovat při řešení mimořádných situací

9. listopadu 2007 (pá)

Ve čtvrtek dne 8.11. 2007 byla za účasti primátora města Olomouce Martina Novotného a primátora města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha podepsána součinnostní dohoda o spolupráci v oblasti mimořádných událostí a krizových situací na území měst a teritorií správních území obcí s rozšířenou působností.

Představitelé statutárních měst se tímto zavazují ke vzájemné spolupráci a poskytnutí informací na teritoriích správních území obcí s rozšířenou působností Olomouce a Přerova. Obě města se tak tímto dohodla, že budou vzájemně spolupracovat při přípravě na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Pomoc je zaměřena na poskytování informací v případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace, a dále si smluvní strany poskytnou bezúplatnou pomoc. Při jejím vyžádání bude specifikovat druh, rozsah a místo pomoci, a současně upřesní spojení na velitele zásahu a na příslušného člena svého krizového štábu. Smluvní strany posoudí požadavek na poskytnutí pomoci a potvrdí skutečnou realizaci požadavku. Součástí podepsané dohody jsou kontaktní údaje u obou stran, včetně přehledu materiálních a technických možností. Města tak mohou vzájemně využít prvky protipovodňové ochrany, náhradní zdroje elektrické energie, vysoušeče, techniku pro čerpání vody či prostory pro nouzové ubytování.

Fotografie

9. listopadu 2007 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster