Aktuality

Dozvuky povodní - kontakty na detašovaná pracoviště

28. června 2006 (st)

Vysoušeče se staly v mnoha domácnostech zasažených povodní nejpoužívanějším spotřebičem. Nyní nastala doba hromadného vracení těchto strojů na detašovaná pracoviště.

V minulých dnech jsme ve spolupráci s pracovníky hasičského záchranného sboru odvezli a uskladnili 175 kusů. Vypůjčeno je nyní 125 kusů. Vysoušeče je možné vracet na detašovaných pracovištích v úřední den, a to je v pondělí od 13.00 do 17.00.

Kontakty na detašovaná pracoviště:

Černovír

hasičská zbrojnice, U staré Moravy 1 tel.: 585 234 598 Dr. Lakomá

Chomoutov

Štěpánovská ul. 23, tel.: 585 234 422 Mgr. Vychodilová

Letiště Neředín

tel.: 606 692 630 sl. Kadaňková

V případě nejasností se můžete informovat na Odboru ochrany, Magistrátu města Olomouce – tel.: 585 510 267, 724 294 179.

Stále je možné zdarma obdržet na detašovaných pracovištích desinfekční prostředky.

Potvrzení o zaplavení objektu a evakuaci vydává v úřední dny Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany, Kosmonautů 10, třetí patro. Žadatelé mohou přijít osobně, nebo svůj požadavek zaslat poštou, případně elektronickou poštou na . Žádost bude vyřízena a doklad zaslán poštou v zákonné lhůtě.

Protipovodňové pytle jsou dalším aktuálním tématem v souvislosti s na-vyšováním hrází kolem řeky Moravy, zejména v oblasti Chomoutova. V minulém výtisku Radničních listů jsme vás informovali o odsunu pytlů z hrází. Po uzávěrce došlo k přehodnocení situace a na základě stanoviska Povodí Moravy s.p. a posunutí termínu realizace navýšení hrází, byla část pytlů ponechána na vzdušné straně hráze v místě jejího narušení. Podle informací od výrobců protipovodňových pytlů je jejich životnost minimálně jeden rok. Jen pro zajímavost uvádíme, že na území obce s rozšířenou působností bylo použito při povodni 35 000 kusů protipovodňových pytlů. Z tohoto počtu si značné množství lidé schovali na „horší časy“. Magistrát tento postup toleruje. Ale rozhodující většina pytlů byla odsunuta do skladů a umístěna na palety, aby bylo usnadněno a urychleno případné další použití.

Na základě zkušeností z uplynulé povodně probíhá aktualizace protipovodňových plánů a probíhá příprava na případnou další povodeň. Jednou z akcí je i příprava nákupu dalších násypek a protipovodňových pytlů, které se osvědčily zejména na hrázích kolem řeky.

28. června 2006 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster