Aktuality

Zrakově postižení dostanou od radnice požární hlásiče a detektory plynu

15. září 2016 (čt)

Požární hlásiče v bytech slabozrakých či nevidomých, to je cíl projektu olomoucké radnice, na němž spolupracuje se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Navazuje na loňský projekt, při němž bylo do městských bytů, v nichž žijí senioři, rozdáno 70 detektorů nebezpečného plynu a dalších 70 hlásičů kouře.

„Pokračujeme v projektu, který jsme zahájili v loňském roce. Znevýhodněným osobám poskytujeme zdarma požární hlásiče a detektory nebezpečných plynů, včetně odborné instalace v jejich domácnostech prostřednictvím profesionálních hasičů,“ říká náměstek primátora Martin Major. Letos se projekt zaměřuje na slabozraké a nevidomé obyvatele Olomouce, bez ohledu na to, zda žijí v městském či soukromém bytě. Podmínkou je trvalé bydliště v Olomouci, zrakové postižení a držení průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Odbor ochrany olomouckého magistrátu zveřejní výzvu včetně podmínek pro žadatele, a to v Olomouckých listech, na úřední desce a v dalších médiích. Od 1. do 31. října mohou zájemci o dar v podobě hlásiče kouře, detektoru oxidu uhelnatého nebo detektoru zemního plynu podat žádost, s jejímž vyplněním jim pomohou pracovníci SONS nebo odboru ochrany. Každou jednotlivou žádost pak projedná rada. Město poté nakoupí příslušné přístroje, schválené profesionálními hasiči, a ti je u žadatelů odborně instalují, případně si je zájemci mohou nainstalovat sami. „V rozpočtu odboru ochrany je pro tento rok na tento účel připraveno 70 tisíc korun,“ dodává Martin Major.

Republikově unikátní projekt Bezpečnost osob se specifickými potřebami (BOSPi) se zaměřuje na zajištění maximální možné míry bezpečí pro osoby nějakým způsobem znevýhodněné. K výstupům projektu patří právě i instalace požárních hlásičů a detektorů plynů do bytů seniorů či zrakově postižených. „Na první etapu projektu, kdy jsme dávali detektory do bytů seniorů, jsme měli velmi pozitivní reakce. Detektory prokazatelně zvyšují bezpečí lidí,“ doplňuje Martin Major.

Úplně prvním výstupem projektu BOSPi byla unikátní publikace Příručka pro zrakově postižené – mimořádné události. Jde o jedinečnou publikaci, která v České republice nemá obdoby. V příručce jsou zpracovány rady a doporučení, jak se mají zrakově postižení chovat při požáru nebo při vzniku mimořádných událostí. Příručka vyšla v tištěné podobě a perforovaná Braillovým písmem.

15. září 2016 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster