Aktuality

Meteorologové varují, na Olomoucku je smogová situace

4. ledna 2016 (po)

AKTUALIZOVÁNO 5.1.2015: Dnes byla smogová situace odvolána.
V neděli večer vydal Český hydrometeorologický ústav zprávu o výskytu smogové situace. Důvodem je konkrétně vysoká koncentrace suspendovaných částic PM10. Znamená to především výzvu k omezení zátěžových činností pro starší lidi, malé děti a osoby se srdečním onemocněním či dýchacími potížemi.

Na některých stanicích reprezentativních pro Olomoucký kraj překročil 24hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů/m3 ve dvou po sobě následujících dnech. Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se se při překročení této informativní prahové hodnoty doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

„Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého,“ uvádí meteorologové ve své zprávě.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz. www.chmi.cz, záložka Počasí.

4. ledna 2016 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster