Aktuality

Informace k poskytování požárních hlásičů a detektorů plynu pro slabozraké a nevidomé

3. října 2016 (po)

V souladu s usnesením RMO ze dne 13. 9. 2016 město Olomouc zastoupené odborem ochrany vyhlašuje výzvu pro spoluobčany z řad slabozrakých a nevidomých k podání žádosti o hlásiče požáru a detektory plynu v termínu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016.

Hlásiče a detektory budou spoluobčanům, kteří splní podmínky poskytnuty bezplatně.

Formulář žádosti

Podmínky žádosti

  • trvalé bydliště na území města Olomouce
  • odpovídající zrakové postižení – praktická, úplná nebo skutečná nevidomost nebo těžká slabozrakost
  • platný průkaz ZTP nebo ZTP/P

Kontakty

Magistrát města Olomouce, odbor ochrany
Palackého 14
kancelář č. 278
telefon: 588 488 524

Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých (SONS)
I. P. Pavlova 69
telefon: 608 321 399, 585 427 750

Vyplněné žádosti můžete odevzdat do 31. 10. 2016 osobně na MMOl, odbor ochrany nebo v organizace SONS, popřípadě zaslat poštou.

3. října 2016 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster