Aktuality

Obleva zatím velké vodní toky neohrožuje

7. ledna 2011 (pá)

Meteorologové očekávají o nadcházejícím víkendu nárůst teplot a oblevu, kterou mohou doprovázet i dešťové srážky. To může způsobit vzestupy hladin pouze na menších tocích. Povodňové hlídky zatím hlásí, že v Olomouci řeky Morava a Bystřice nemají zhoršené odtokové poměry.

Vlivem vlhkého jihozápadního proudění lze o nadcházejícím víkendu očekávat nárůst teplot až na +8°C a následného tání sněhu. Vzhledem k očekávanému tání sněhu a dešťovým srážkám nejsou vyloučeny možné vzestupy hladin na menších vodních tocích s možností dosažené 1.stupně povodňové aktivity.

Na základě povodňových prohlídek provedených v tomto týdnu pracovníky odboru ochrany Magistrátu města Olomouce na vodních tocích Morava a Bystřice nebyly zjištěny závady, které by mohly zhoršit odtokové poměry (ledové nápěchy apod.). Situace bude nadále odborem ochrany monitorována a v případě zhoršení situace budou přijata příslušná opatření.

S ohledem na uvedený charakter počasí se předpokládá v nočních hodinách ze soboty na neděli výskyt náledí.

Bližší informace: http://pocasi.chmi.cz

7. ledna 2011 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster