Aktuality

Informace k povodňové situaci

2. května 2006 (út)

V úterý 2. května 2006 v ranních hodinách zasedala Povodňová komise města Olomouce. Ta se zabývala prvním stupněm povodňové aktivity na řece Moravě v Olomouci, který nastal v pondělí 1.5.2006 ve večerních hodinách.

Vzhledem k vývoji situace na řece Moravě výše po toku a na přítocích a příznivé předpovědi počasí lze předpokládat pozvolný mírný nárůst hladiny řeky Moravy v Olomouci směrem k 2. stupni povodňové aktivity (390 cm) na vodočtu Olomouc - Nové Sady. Dosažení 3. stupně povodňové aktivity se vzhledem k množství srážek, množství sněhu v horských oblastech a aktuální předpovědi počasí pro příští dny nepředpokládá. V městských částech Chomoutov, Černovír a Nové Sady nelze vyloučit vzestup hladiny spodní vody.

Aktuální údaje vodočtů řeky Moravy:

Morava - MORAVIČANY: 269 cm (II. stupeň pov. aktivity)
Morava - HYNKOV: 230 cm (II. stupeň pov. aktivity)
Morava - OLOMOUC - NOVÉ SADY: 376 cm (I. stupeň pov. aktivity)

V souladu s povodňovým plánem je situace průběžně monitorována pracovníky odboru ochrany Magistrátu města Olomouce, Městské policie Olomouc a Povodí Moravy, a. s., ve stavu připravenosti jsou také veškeré složky Integrovaného záchranného systému.

Další informace lze získat od pracovníků odboru ochrany na tel. čísle: 585 510 275, 602 718 660.

2. května 2006 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster