Aktuality

Olomouc získala unikátní meteorologický varovný systém

9. ledna 2018 (út)

Na rizika spojená s výkyvy počasí a souvisejícími nebezpečnými meteorologickými jevy bude od letošního roku upozorňovat obyvatele Olomouce v tuzemsku ojedinělý Městský meteorologický varovný a sledovací systém MEMWACS. V rámci soutěže Univerzita městu ho navrhl a realizoval Miroslav Vysoudil z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Využil již dříve vybudované metropolitní sítě meteorologických stanic, která doposud sloužila pro výuku i výzkum.

„Stanice umíme naprogramovat tak, aby v případě potřeby vydaly varovnou SMS. Systém ji pošle kompetentnímu pracovníkovi Odboru ochrany Magistrátu města Olomouce, který situaci vyhodnotí a v případě možného ohrožení distribuuje zprávu dál obyvatelům. Olomouc tak má vysoce efektivní prostředek pro včasné varování obyvatel před nebezpečnými meteorologickými jevy a procesy. Je tak jedním z mála, ne-li jediným městem v tuzemsku, kde podobný systém existuje a je plně funkční,“ uvedl Vysoudil.

Varovné zprávy odcházejí ze stanic Hlubočky, Bystročice a olomouckých stanic letiště, Svatý Kopeček, Envelopa, Botanická zahrada a Klášter dominikánů například v případě, že množství dešťových srážek v průběhu deseti minut je vyšší než deset milimetrů (tedy 10 litrů na metr čtvereční) nebo množství srážek spadlých v průběhu šesti hodin přesáhne 30 milimetrů. Systém upozorňuje například i na silné nárazy větru. Tyto znalosti jsou rozhodujícím kritériem například pro analýzu rizik a prevenci závažných nehod a havárií, ale i vzniku takzvaných bleskových městských povodní.

„Na základě vyhodnocení přijatých zpráv můžeme informovat obyvatele města o možném nebezpečí prostřednictvím internetových stránek, chytrých zastávek městské hromadné dopravy, místních médií či SMS zprávami a přijmout potřebná preventivní opatření,“ objasnil vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langr. Kromě systému MEMWACS má město Olomouc k dispozici i další vlastní srážkoměrné stanice. „Jsou umístěny v nejvíce ohrožených oblastech zejména z pohledu přívalových povodní. Konkrétně se jedná o městské části Slavonín, Radíkov a Lošov. V roce 2019 je navíc plánována realizace dalšího srážkoměru v městské části Neředín, který bude určen k monitorování přívalových srážek pro problematickou oblast Řepčína,“ doplnil vedoucí odboru ochrany Langr.

Metropolitní staniční síť Olomouc (MESSO) byla založena v roce 2009 v souvislosti s řešením projektu Grantové agentury ČR s názvem Víceúrovňová analýza klimatu městské a příměstské krajiny na příkladu středně velkých měst. Využíváním pro potřeby Městského meteorologického varovného a sledovacího systému MEMWACS nabyla ještě většího významu. Soutěž Univerzita městu má za sebou pilotní ročník. Jejím cílem je podpořit nápady, které přispějí ke kultivaci prostředí města, k rozvoji životního stylu nebo k řešení ekologických problémů. Soutěž vyhlásila univerzita spolu s oddělením Open Developement radnice v Tel Avivu a za podpory olomouckého magistrátu.

Gabriela Sýkorová Dvorníková I tisková mluvčí
Univerzita Palackého v Olomouci | oddělení komunikace

9. ledna 2018 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster