Aktuality

Úřad Českého červeného kříže vyhásil veřejnou finanční sbírku

7. dubna 2006 (pá)

Český červený kříž po zhodnocení očekávaného odhadu škod vyhlašuje veřejnou finanční sbírku určenou na projekty následné pomoci - k překonání následků současných povodní.

Sbírka je vyhlášena na čísle účtu: 20150217/0100

Český červený kříž děkuje všem, kteří svým příspěvkem pomohou obětem povodní zvládnout jejich tíživou situaci.

Náklady svých dosavadních humanitárních aktivit obětem povodní kryl ČČK ze svých prostředků.

RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
prezident ČČK

JUDr. Jiří Procházka
ředitel Úřadu ČČK

Český červený kříž, Úřad ČČK, 118 04 Praha 1, Thunovská 18

7. dubna 2006 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster