Co dělat při mimořádné události

Co dělat při mimořádné události

8. prosince 2014 (po)

Tyto informace jsou určeny každému, kdo chce vědět jak pomoci sobě i druhému při mimořádných událostech.

Pokud jste se stali svědky nebo původci mimořádné události, volejte na určená čísla tísňového volání:

112 - tísňová linka
150 - hasiči
155 - zdravotní záchranná služba
158 - policie
156 - městská policie

Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně bez karty, nebo mince, i z automatu.

Každá prvotní informace by měla obsahovat:

 • popis a rozsah mimořádné události (dále MU),
 • kde k MU došlo, adresa, popis místa a orientace k místu MU,
 • přibližný počet postižených, raněných,
 • jméno a číslo telefonu osoby, která hlásí co se stalo.

Obecné zásady chování při vzniku mimořádné události

 • Zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice.
 • Přesvědčte se zda ve vaší blízkosti nejsou ohroženi staří lidé, nemocní nebo neschopní pohybu.
 • Postarejte se o děti bez dozoru.
 • Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící či jinak postižené osoby.
 • Chraňte sebe a podle možností a svých schopností pomozte chránit i ostatní osoby.
 • Poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak okamžitě opusťte ohrožený prostor.
 • Uposlechněte pokynů složek IZS, orgánů samosprávy nebo státní správy.
 • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy, záchrana majetku je až na druhém místě.

Největší hodnotu má lidské zdraví a život

DOPORUČENÍ OBČANŮM, JAK SE PŘIPRAVIT NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

 • Následující doporučená opatření Vám mohou pomoci předem vytvořit zázemí pro řešení nenadálé krizové situace.
 • Informujte se o možném nebezpečí v místě svého bydliště (možnosti požáru, povodně, chemické havárie apod.).
 • Pro případ krizové situace si připravte telefonní čísla a stanovte si místa setkání v případě nutného rozchodu rodiny.
 • Naučte své děti znát své příjmení, adresu bydliště a číslo telefonu.
 • Velmi malé děti by měly mít u sebe kartičku s těmito údaji a případně dalšími důležitými informacemi např. o zdravotním stavu.

Potraviny a pitná voda

Většina domácností má přiměřené množství potravin připravených a uložených pro běžnou denní potřebu. Je však účelné vyčlenit část potravin s delší dobou trvanlivosti pro případ mimořádné události. Potraviny by měly být použitelné za studena, nebo po jednoduché tepelné úpravě. Důležitou součástí připravenosti domácnosti na krizové situace je také zásoba minerálních vod. Tyto však lze nahradit vodou z vodovodu v umělohmotných nebo jiných odolných nádobách. Lze doporučit i menší zásobu octa nebo kyseliny citrónové a jedlé sody pro roztoky na improvizované obklady. Je vhodné mít připravenou potravinářskou fólii nebo zásobu mikrotenových sáčků pro ochranu potravin.

Domácí lékárnička

lekarnicka

(Nezapomeňte lékárničku 1 x za rok zkontrolovat, případně vyřadit léky s prošlou životností a doplnit nové).

V každé domácnosti by měla mít v domácnosti své stálé místo lékárnička. Tato by měla by být uložena na dostupném místě, avšak mimo dosah malých dětí.

Doporučený obsah lékárničky:

 • nůžky a zavírací špendlík,
 • 3 kusy obvazů a rychloobvaz, hydrofilní skládaná gáza,
 • náplast, náplast s polštářkem,
 • trojcípý šátek,
 • pryžové škrtidlo, elastické obinadlo a resuscitační rouška,
 • borová voda 2 % 100 ml pro výplach očí a oční kapky,
 • kapátko sterilní 10 -20 ml k výplachům očí,
 • desinfekční roztok,
 • léky: analgetika např. Acylpyrin, Paralen,
 • živočišné uhlí např. Carbocit,
 • při alergických reakcích např. Dithiaden.

Příprava dokladů

V případě krizové situace je nutné mít s sebou osobní doklady - občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, technické osvědčení apod. Součástí Vašich dokladů by měla být i kartička, na které budou uvedeny informace o Vašem zdravotním stavu a jméno osoby, kterou je vhodné informovat, pokud by se Vám něco stalo.

Často se stává, že v důsledku požáru, povodně apod. jsou zničeny důležité rodinné nebo osobní doklady. Tomu lze předejít tím, že tyto doklady umístíme do kovové schránky, která je nepromokavá a odolná proti požáru. Do schránky je možné umístit také rodinné cennosti.

Ve schránce by měly být veškeré nutné dokumenty

 • rodinné doklady (rodný list, oddací list apod.),
 • potvrzení o důchodu a příjmu, průkazky k účtům,
 • vkladní knížky, kreditní karty, hotové peníze, pojistky, důležité platební doklady,
 • vysvědčení, výpisy z pozemkové knihy, závěť apod.

Nezapomínejte, že i ve Vašem okolí mohou být lidé, kteří potřebují i Vaši pomoc

8. prosince 2014 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster