Aktuality

Informace z jednání Povodňové komise města Olomouce

20. března 2005 (ne)

Nadále trvá III. stupeň povodňové aktivity. Současný stav nevede k vážnému ohrožení zdraví a majetku občanů a není hlášena povodňová vlna. Situace je průběžně sledována a vyhodnocována.

Při aktuálním měření dnes v 16:00 hodin dosáhla výška hladiny v řece Moravě na vodočtu Olomouc-Nové Sady 453 cm. Podle předpokladů by tato výše mohla dosáhnout výše až 470 - 480 cm. Na vodočtu v Hynkově bylo v 16.00 hodin 398 cm, přičemž ráno v 5.00 hodin byl tento stav 404 cm. Přítoky v podhorských oblastech již kulminovaly.

V současné době hladina řeky Moravy ještě mírně stoupá, ke kulminaci dojde pravděpodobně v nočních a ranních hodinách, ale nepředpokládá, že by mohlo dojít k vylití řeky Moravy ze svého koryta. Dle prognóz Českého hydrometeorologického ústavu by nemělo v noci z neděle na pondělí pršet a noční teploty by měly klesnout pod bod mrazu.

Současně však nelze vyloučit částečné zaplavení nejníže položených sklepů průsakem nebo přes kanalizaci v oblastech Chomoutov, Černovír a ulicích Rokycanova, Za poštou, Českobratrská, Krakovská, Střední a Dolní Novosadská.

Na základě rozhodnutí povodňové komise byla z důvodu zaplavení uzavřena od 10:00 hodin až do odvolání silnice II/570, spojující ulici Dolní Novosadskou s ulicí Keplerovou.

Žádáme občany Olomouce, aby se uzavřenému úseku vyhýbali a použili ostatních komunikací.

Další informace lze získat z aktuálních materiálů v povodňových vitrínách, vysílání Českého rozhlasu Olomouc nebo od pracovníků magistrátu na tel. číslech:

  • 585 513 166, (odbor ochrany magistrátu)
  • 585 513 211, (ostraha radnice)
  • 585 513 385 (392), (informační centrum v podloubí radnice)
  • 585 209 540, (dispečink městské policie)

V Olomouci 20.3.2005 v 17.00 hodin
Ing. Martin Tesařík
předseda povodňové komise

Fotografie

20. března 2005 (ne)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster