Aktuality

Město podpořilo aktivity hasičů a policie

17. března 2017 (pá)

Profesionální hasiči, sbory dobrovolných hasičů a Městská policie Olomouc i letos obdrží dotační podporu z rozpočtu města Olomouce. Zástupce těchto složek přijal na radnici za účelem podpisu smluv náměstek primátora Martin Major.

„Zastupitelstvo města Olomouce schválilo v rámci rozpočtu pro rok 2017 dotaci v oblasti ochrany obyvatel v celkové výši 800 tisíc korun. Z této částky jsme dnes přerozdělili dotační podporu ve výši 581 tisíc korun, zbylá částka zůstane k čerpání v průběhu letošního roku,“ vysvětlil náměstek Martin Major. "Dobře si uvědomujeme význam role strážníků a dobrovolných hasičů v zajišťování bezpečí obyvatel našeho města, proto se vám snažíme touto cestou maximálně pomoci," dodal Martin Major.

Peníze budou rozděleny především na podporu činnosti dobrovolných hasičů na území města Olomouce a na různé aktivity a vybavení sportovních družstev hasičů. Část dotace využije i Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na podporu výchovy dětí ve školkách, vzdělávání osob v produktivním věku a vzdělávání osob se specifickými potřebami v oblasti ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. V rámci projektu tak bude například i letos pokračovat instalace požárních hlásičů a detektorů nebezpečných plynů ve vytipovaných bytech v domovech s pečovatelskou službou.

Městská policie Olomouc pak získá finanční prostředky na podporu vzdělávacího projektu Chci být viděn.

V rámci různých vzdělávacích a společenských akcí se jednotlivé sbory budou snažit o osvětu v oblasti požární bezpečnosti a ochrany a zlepšení kvality života obyvatel města Olomouce.

 

Fotografie

17. března 2017 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster