Aktuality

Protipovodňová opatření se blíží, město dojednalo smlouvu s Povodím Moravy a Olomouckým krajem

30. srpna 2016 (út)

Jedna z nejvýznamnějších investičních akcí na území města Olomouce, tzv. II. B etapa protipovodňových opatření, se přiblížila realizaci. Zastupitelstvo města Olomouce dnes schválilo uzavření smlouvy o spolupráci, jejímiž smluvními stranami jsou státní podnik Povodí Moravy, město Olomouc a Olomoucký kraj. Smlouva dává pevné obrysy především podobě financování celého projektu. Míra ochrany obyvatel Olomouce před hrozbou povodně se tak může brzy výrazně zvýšit.

Investorem protipovodňových opatření je podnik Povodí Moravy, který bude v rámci akce žádat o dotaci ministerstvo zemědělství. Město Olomouc v tomto projektu stojí v roli takzvaného chráněného subjektu a současně také poskytovatele dotace. Právě o podobě financování a výši dotace ze strany města se v posledních měsících vedla intenzivní jednání, jejichž výsledkem je předložená smlouva.

„Vedli jsme celou řadu jednání se zástupci Ministerstva zemědělství, Povodí Moravy a Olomouckého kraje, na kterých byl dohodnut model financování protipovodňových opatření II.B etapy. Jejich výsledkem je právě smlouva o spolupráci, která reflektuje dohodnutá ujednání a je velmi vstřícná vůči městu,“ popsal investiční náměstek Filip Žáček. Součástí smlouvy je také dohoda o budoucí darovací smlouvě, kterou město převede na Povodí Moravy pozemky, trvale dotčené protipovodňovými opatřeními.

Dle dohody se město bude na investici protipovodňových opatření podílet formou dotace ve výši pěti procent skutečných nákladů, ale maximálně do výše 50 milionů korun. Ta bude rozložena do čtyř let, aby příliš nezatížila městský rozpočet. „Podařilo se nám obhájit návrh, aby do celkového podílu financování ze strany města, byla zahrnuta i cena pozemků trvale dotčených akcí,“ vysvětlil náměstek Žáček. „Finanční podíl města tak bude ponížen právě o částku za darování těchto pozemků. Stejnou částkou by se dle smlouvy na akci podílel i Olomoucký kraj, který je vlastníkem mostu v Komenského ulici, jenž bude akcí rovněž dotčen,“ dodal investiční náměstek. Právě schválená dohoda umožňuje pokročit dále v přípravě spuštění akce směřující do roku 2017. Konkrétní termíny stanoví investor, tedy Povodí Moravy.

Chystaná etapa protipovodňových opatření se týká mimořádně významného území v centru města. Také proto bylo podstatné, aby projekt splnil nejen funkci ochrany obyvatel, ale přispěl také k dalším funkcím území v centru Olomouce. „V tomto směru bych chtěl vyzdvihnout také spolupráci s Unií pro řeku Moravu, která předložila konstruktivní oponenturu předkládaných materiálů. Díky jejich snaze a podnětům je v projektu zcela nově zapracováno i zpřístupnění koryta řeky u vysokoškolských kolejí,“ vyzdvihl primátor Antonín Staněk.

Protipovodňová opatření zahrnují celý rozsáhlý soubor kroků. První etapa se uskutečnila už v roce 2007, vznikl při ní obtokový kanál a nové mosty. V roce 2013 byla dokončena tzv. II. A etapa, která znamenala úpravu toku řeky od soutoku s Mlýnským potokem až po železniční most na Nových Sadech. „Nyní připravovaná II. B etapa pokračuje až za most v Komenského ulici,“ doplnil náměstek primátora Martin Major. „Jedná se o velmi náročnou etapu, která potrvá asi čtyři roky. Její dokončení bude znamenat výrazné zvýšení bezpečí obyvatel Olomouce,“ uvedl Martin Major s tím, že tato část opatření ochrání přibližně 20 tisíc Olomoučanů a majetek v hodnotě miliard korun. Kompletní ochranu Olomouce ale zajistí až úplné dokončení všech etap protipovodňové ochrany, na jejichž přípravě se rovněž pracuje.

Řeka Morava ovlivňovala život v Olomouci od samých počátků. Součástí těchto vlivů byly i povodně. Jen ve dvacátém století řeka ohrozila život ve městě jedenáctkrát. Velká povodeň se odehrála nejen v roce 1997, ale také například v roce 1981, kdy byla zaplavena část území Černovíru, Nových Sadů a Hodolan. Přímé škody po povodni v roce 1997 byly odhadnuty na více než 700 milionů korun.

Fotografie

30. srpna 2016 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster