Aktuality

Déšť a tání sněhu mohou zvedat hladiny řek

6. února 2021 (so)

Vlivem dešťových srážek a tání sněhu na hřebenech hor zaznamenaly toky v povodí horní Moravy výraznější vzestupy.

Postupný nárůst průtoků řeky Moravy lze očekávat i v profilu Nové Sady v Olomouci, kde je však zatím podle aktuální hydrologické předpovědi dosažení stupňů povodňové aktivity nepravděpodobné.

V příštím týdnu by se podle předpovědi mělo začít ochlazovat a tím docházek k pozvolné kulminaci řeky Moravy i jejich přítoků.

Situaci na tocích budou dále monitorovat pracovníci havarijní služby odboru ochrany.

Další bližší informace naleznete na stránkách Povodí Moravy www.pmo.cz a na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz

Fotografie

6. února 2021 (so)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster