Aktuality

Aktuální hydrometeorologická situace

25. června 2013 (út)

Důsledkem vydatných srážek na našem území došlo k rozvodnění hladin vodních toků. Z uvedeného důvodu se v pondělí dne 24. 6. 2013  sešel ústřední povodňový štáb, který vyhlásil povodňovou bdělost i pro Olomoucký kraj s nízkým stupněm nebezpečí, platný od  úterý 25. 6. 2013   6:00 hod.  do odvolání. Pracovníci havarijní služby odboru ochrany tak bezprostředně zahájili pravidelný monitoring hydrometeorologického vývoje v povodí horní Moravy a ve správním území ORP Olomouc.

Zhodnocení vývoje

V průběhu včerejších nočních hodin se srážky rozšířily na východní polovinu republiky. V oblasti Jeseníků byly úhrny srážek v rozmezí 20 až 60 mm. V tocích horní části povodí Moravy tak docházelo k vzestupům hladin, ovšem bez dosažení stupňů povodňové aktivity.

Předpokládaný vývoj

Během dneška se očekává na většině území další srážková aktivita. V současné době se nadále srážky větší intenzity, viditelné na radarových snímcích, vyskytují především v západní části území. V oblasti Jeseníků je patrný pokles srážkové činnosti, ovlivňující průtoky hlavního toku Moravy, včetně přítoků.

Dle aktuálního vývoje situace tak bude v průbě středy dne 26.6. 2013 docházet k nárůstu hladiny řeky Moravy v Olomouci avšak bez dosažení stupňů povodňové aktivity.

Další bližší informace naleznete na stránkách Povodí Moravy www.pmo.cz a dále pak na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz

Příloha:

25. června 2013 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster