Aktuality

Varovný a informační systém startuje! Je srozumitelný a může zachraňovat lidské životy

13. ledna 2021 (st)

Na Radíkově začal ve středu 13. ledna zkušební provoz nového městského varovného a informačního systému. Ten přinese Olomoučanům moderní a výrazně flexibilnější možnost informování jak v případě krizové situace, tak v případě potřeby rozšířit mezi občany co nejrychleji nějakou praktickou informaci. Je srozumitelnější než hlášení starého rozhlasu, navíc jej lze používat v různých modifikacích jako rozhlas pro celé město, konkrétní čtvrť nebo dokonce jen pro určitou ulici.

Nově instalovaný varovný a informační systém města Olomouce, který tvoří bezdrátový místní rozhlas, je prioritně určen pro varování a vyrozumění obyvatel při vzniku mimořádných událostí. Nahradí stávající zastaralé drátové rozhlasy a doplní či nahradí stávající síť elektronických sirén, které budou brzy vyžadovat významnou modernizaci. Ve finálním stavu bude nový systém tvořit síť 1832 akustických jednotek, instalovaných na sloupy veřejného osvětlení a ovládaných digitálně a bezdrátově. Je napojen na celostátní jednotný systém varování a informování obyvatelstva. „Díky velmi rychlé a spolehlivé distribuci varovných či informativních hlasových zpráv může při vzniku mimořádných událostí zachránit lidské zdraví, životy a snížit materiální škody,“ říká primátor Olomouce Mirek Žbánek.

„Systém bude sloužit také k předání informací občanům od magistrátu, jednotlivých odborů magistrátu, Městské policie Olomouc, komisí městských částí, energetických společností, spolků a jiných organizací,“ doplňuje Martin Major, náměstek primátora, odpovědný za odbor ochrany. Hlášení a obsluhu budou mít na starosti zaměstnanci detašovaných pracovišť magistrátu města Olomouce a Informačního centra města Olomouce podle struktury užívání. V případě mimořádné události budou tímto systémem informovat obyvatelstvo pracovníci odboru ochrany.

„Zavedením nového systému se výrazně zlepší srozumitelnost vysílaných zpráv oproti současnému stavu. Tento systém může zároveň plnit funkci městského rozhlasu pro město jako celek anebo samostatně pro jednotlivé městské části až po jednotlivé ulice,“ vysvětluje Martin Major.

Do konce ledna bude probíhat testovací provoz, který je důležitý nejenom pro odzkoušení vlastního systému, ale především pro seznámení s obsluhou uživatelů, kteří do tohoto systému budou vstupovat. Během tohoto testovacího provozu se nebudou vysílat klasická hlášení, ale občané pouze uslyší testovací zprávy. Tam kde je stávající rozhlas, budou ještě hlášení pro občany probíhat starým systémem. Díky využití bezdrátové technologie je možné systém snadno rozšiřovat i do míst, kde stávající rozhlas nebyl, ale i o do nově vznikajících lokalit, které se budují v rámci developerských projektů.

Od února už budou v městských částech, kde tento nový systém nahradí stávající zastaralý rozhlas, probíhat hlášení výlučně pomocí tohoto nového moderního systému. V městských částech, kde doposud žádný rozhlas nebyl, bude systém využíván jen pro hlášení, které souvisí s bezpečností a ochranou obyvatel. „Budeme diskutovat s předsedy těchto částí, zda si jejich obyvatelé přejí systém využít i k hlášení o komunálním životě a událostech v jejich okolí. Ty městské části, které o hlášení budou stát, se jich dočkají v březnu,“ upřesňuje primátor Žbánek.

„Rádi bychom upozornili obyvatele města, že teprve s ostrým provozem budeme přicházet na místa, kde bude zhoršená slyšitelnost nebo naopak bude potřeba výkon akustických jednotek upravit,“ připomíná vedoucí odboru ochrany Jan Langr. Právě k tomuto účelu bude v únoru spuštěna speciální emailová adresa [email protected], na kterou budou moci občané zasílat podněty k funkčnosti a srozumitelnosti nového systému.

Od počátku realizace v pololetí 2019 bylo namontováno 1487 akustických jednotek ve 24 městských částech. Projekt bude dokončen ve 3. čtvrtletí 2021, kdy budou dokončeny práce v městských částech Olomouc – střed, Olomouc – západ a Neředín. Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu činí 66,7 milionů Kč, přičemž 70 procent těchto nákladů bude hrazeno z dotačních prostředků. Město tedy uhradí přibližně 20 milionů korun ze svého rozpočtu.

Fotografie

13. ledna 2021 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster