Aktuality

Dobrovolní hasiči dostali ocenění za celoživotní práci

14. května 2013 (út)

V pondělí dopoledne přijala náměstkyně primátora Eva Machová ve své pracovně trojici dobrovolných hasičů, kteří byli oceněni za svou celoživotní práci. Toto ocenění, které uděluje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, patří Marii Prášilové (SDH Droždín), Ladislavu Pudilovi (SDH Olomouc město) a Antonínu Geprtovi (člen SDH Chválkovice).

Společně s nimi se slavnostního setkání zúčastnila i starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okresu Olomouc, Vlastimila Švubová, a také vedoucí odboru ochrany Jan Langr, který má oblast požární ochrany ve své působnosti.

„Před vaší dlouholetou prací, kterou jste sborům dobrovolných hasičů věnovali, můžu jedině smeknout,“ řekla náměstkyně Machová. Zejména v oblasti práce s mládeží a na úseku preventivně výchovné činnosti má podle ní tato práce obrovský smysl. „Umět se obětovat pro druhé není v dnešní době samozřejmostí, a proto si o to více této práce vážím," dodala náměstkyně.

Všichni ocenění se shodli, že práce ve prospěch druhých je časově velmi náročná a vyžaduje i určité pochopení ze strany nejbližších, protože vždy jde na úkor osobního volna a mnohdy i rodiny. Současně je však i určitým obohacením a radostí, když lze pomoci ostatním či učinit něco v jejich prospěch. „Být hasičem je svým způsobem posláním," podotkl vedoucí odboru, který rovněž poděkoval zúčastněným za jejich dosavadní vzornou práci pro obyvatele Olomouce.

Jako poděkování předala náměstkyně Machová všem oceněným dárkové balíčky společně s knižní publikací Olomouce a popřála jim ještě další léta v činnosti jednotek i pevné zdraví a podporu jejich blízkých.

Fotografie

14. května 2013 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster