Aktuality

Přes Olomouc se přehnaly bouřky, které přinesly škody i výrazné ochlazení

2. července 2019 (út)

Dosud tropické počasí bylo v pondělí 1. července odpoledne rázně ukončila bouře a za ní následující studená fronta. V odpoledních hodinách výrazná linie bouřek přešla Olomoucký kraj a způsobila v Olomouci a obcích ORP Olomouce nemalé škody.

Nejvíce výjezdů museli hasiči podniknout v odpoledních a večerních hodinách na Olomoucku a Prostějovsku. V bouřkách se vyskytovaly kroupy, přívalový déšť a silný nárazový vítr. Hasiči odstraňovali zejména popadané stromy a ulomené větve na komunikacích, na drátech elektrického vedení, na cyklostezkách a také na autech. Kroupy poškodily vozidla, plechové střechy, fasády, okna a skleníky. V Bohuňovicích blesk zapálil fasádu rodinného domu. V Olomouci vznikly taktéž rozsáhlé škody na parkové výsadbě a zeleni, které intenzivně odstraňují pracovníci Výstaviště Flora Olomouc.

Problémy se dále řešily na toku Blaty v Loučanech, kde z důvodu rekonstrukce mostu se vede doprava přes provizorní konstrukci a v případě nárůstu průtoku byla tato v ohrožení. V součinnosti s Vodoprávním úřadem Magistrátu města bylo na toku zahájeno snižování hladiny manipulací jezového tělesa.

Průběh činností záchranných a likvidačních prací koordinoval spolu s Petrem Oslejškem, zástupcem ředitele HZS Olomouckého kraje také náměstek primátora Martin Major spolu s tajemníkem povodňové komise ORP a města Olomouce Janem Langrem a členy Havarijní služby Odboru ochrany a Odboru životního prostředí. Tento tým monitoroval průběh bouře i aktuální škody. „Celkové škody se zatím sčítají, ve městě mezitím technické služby zajišťují úklid následků bouře. V parcích už od pondělního večera prováděli pracovníci Výstaviště Flora kontrolu stavu stromů, aby zjistili, zda je bezpečné procházet parky. Dnes v parcích rovněž odstraňují následky živelné pohromy,“ shrnul náměstek Martin Major.

Fotografie

2. července 2019 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster