Aktuality

Hasiči dostali nový hasicí kontejner

27. června 2012 (st)

Ve středu 27. června 2012 dopoledne předal primátor města Olomouce Martin Novotný společně se svou náměstkyní Evou Machovou na Horním náměstí v Olomouci nový plynový hasicí kontejner, který byl pořízen z příspěvku statutárního města Olomouce ve výši 4,8 milionu korun. V rámci předání techniky si mohli lidé užít i bohatý doprovodný program.

Během dopoledne představili hasiči všem přítomným nejen nově pořízenou požární techniku, ale poskytli také informace z oblasti požární prevence. Doprovodný program začal již 9:30 a trval až do 15:00 hodin.

V roce 2011 poskytlo statutární město Olomouc příspěvek na pořízení plynového hasicího kontejneru ve výši 4,8 milionu korun. Ke konci roku 2011 byl tento kontejner pořízen a v současné době je ve výbavě jednotky na centrální požární stanici Olomouc. Kontejner je vysílán k požárům trafostanic, energocenter, kolejových vozidel a dalších, kde je nutné použít speciální hasební látky.

Kontejner obsahuje tyto hasicí technologie:

  • plynová s celkovou zásobou 900 kg CO2 se dvěma sestavami tlakových lahví vzájemně mezi sebou propojených, na které jsou napojeny 2 tlakové hadice na navijáku každá v délce 50 m s uzavíratelnými proudnicemi, které jsou vyvedeny na obě strany účelové nástavby, s celkovým výkonem 90-100 kg/min CO2 pro obě proudnice, konstrukční řešení tlakových hadic a proudnic umožňuje prodloužení o dalších 50 m při stejném výstupním výkonu,
  • prášková, 250 kg prášku (pro třídu požáru A, B, C), s hadicí na navijáku dlouhou 40 m a s pevně připojenou uzavíratelnou proudnicí,
  • vzduchopěnová hasicí technologií ONE SEVEN tvořená agregátem pro výrobu těžké pěny s min. potřebou vody, která je vytvářena pomocí tlakového vzduchu. Toto specifické zařízení je možno použít pro požáry hořlavých látek typu A (hořlavé pevné látky) nebo B (hořlavé kapaliny a plyny) podle druhu použitého pěnidla.

Z příspěvku od společnosti UNEX a.s. bude do kontejneru instalováno speciální hasicí zařízení COBRA. Zařízení kobra umožňuje provádět řezání a hašení pomocí abraziva a unášeného proudem vody pod vysokým tlakem. Zařízení je možné využít pro hašení v uzavřených prostorech, technologických kanálech a dalších nepřístupných prostorech.

Fotografie

27. června 2012 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster