Aktuality

Sloupy veřejného osvětlení dostanou čísla, budou sloužit pro orientaci záchranářů

26. června 2017 (po)

Do konce prázdnin bude mít každý sloup v Olomouci své jedinečné číslo, sloužit bude jako Bod záchrany. Pracovníci Technických služeb města Olomouce a dobrovolní hasiči začali právě v těchto dnech ve městě označovat sloupy veřejného osvětlení speciálními štítky žluté barvy.

„Každý sloup bude mít vlastní štítek žluté barvy s unikátním číslem, které určuje přesnou polohu sloupu. Štítky, které slouží jako body záchrany (Emergency point), tak znamenají velkou pomoc pro jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému i pro osoby v tísni, které bude možné díky tomuto systému ve velmi krátké době přesně lokalizovat,“ objasnil primátor Antonín Staněk.

Princip je jednoduchý. Pokud se někdo stane účastníkem nebo svědkem nehody, či z nějakého jiného závažného důvodu bude potřebovat rychlou pomoc, zavolá na linku tísňového volání 112 (případně hasiče 150, záchrannou službu 155, či policii ČR 158). Po sdělení čísla nejbližšího sloupu veřejného osvětlení operátor podle digitální mapy přesně určí polohu místa, kde se volající nachází.

„Velkým přínosem budou štítky také pro návštěvníky města Olomouce, kteří se zde hůře orientují. Pokud by se naneštěstí návštěvník, ať už české či cizí národnosti, dostal do tísňové situace a potřeboval rychlou pomoc, nahlásí na tísňovou linku číslo uvedené na nejbližším sloupu veřejného osvětlení a to případně i v anglickém jazyce. Díky přesné lokalizaci bude moct záchranná složka dorazit na místo potřeby v mnohem kratším čase, než je tomu doposud,“ uvedl náměstek primátora Martin Major.

Pracovníci Technických služeb města Olomouce označí štítky s číslem 8793 sloupů, jednotky sborů dobrovolných hasičů vylepí na sloupy 2538 štítků.

Při vylepování mají město rozděleno na díly podle místních částí a každý díl je rozdělen na sektory, které jsou vytištěny v mapových podkladech, jak pro samotný výlep v terénu, tak i pro následnou kontrolu správnosti výlepu.

„Dobrovolní hasiči vylepují štítky v místních částech Radíkov, Černovír, Droždín, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Lošov, Svatý Kopeček a Topolany. Následnou kontrolu provádí naši pracovníci,“ potvrdil ředitel Technických služeb Miroslav Petřík. Jak dále doplnil, štítky budou plnit ještě jednu roli, a to při nahlašováni závad na samotném veřejném osvětlení, ale i na komunikacích, kdy zjednoduší lokalizaci závady.

První sloupy se již dočkaly označení v Radíkově (vylepeno 125 štítků), Nemilanech (vylepeno 141 štítků) a Nedvězí (vylepeno 95 štítků).

Výlep se nyní provádí v Černovíře, Droždíně a začal také v centru města, kde mají štítky oproti ostatním částem odlišný – zlatavý odstín. Předpokládané ukončení výlepu, kontroly a předání je plánováno na konec srpna.

Na projektu se podílí i komise městských částí a celkově jej zaštiťuje odbor ochrany magistrátu. Na každém štítku, jimiž se sloupy veřejného osvětlení označují, bude uveden i QR kód, po jehož načtení bude dotyčný přesměrován na webovou stránku http://www.olomouc.eu/emergencypoint, kde nalezne informace, k čemu štítek slouží. Prozatím má QR kód sloužit pouze pro informativní účely, později by mohl plnit i další funkce.

Fotografie

26. června 2017 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster