Aktuality

Informace o zahájení kácení dřevin v okolí řeky Moravy

27. září 2017 (st)

Vážení občané, v říjnu zahájí Povodí Moravy, s. p. přípravné práce pro výstavbu II. B etapy protipovodňové ochrany centra Olomouce. V rámci těchto prací dojde nejdříve k projednanému vykácení dřevin v místě připravovaných opatření a také k zahájení geotechnického monitoringu pasportizací nemovitostí, zejména v ulici Nábřeží. Pro obyvatele dotčených lokalit bude kácení znamenat několikadenní dopravní omezení.

Kácení začne na pravém břehu řeky od ulice Blahoslavova po ulici Šmeralova. Následně bude kácení pokračovat na levém nábřeží opět ve směru od mostu v Komenského ulici. Samotné kácení v okolí řeky Moravy by mělo začít 2. října 2017. Harmonogram počítá s tím, že denně bude pokáceno asi pět stromů. Práce potrvají přibližně 18 pracovních dní.

Zákaz parkování se po celou dobu provádění prací bude týkat pouze ulice Blahoslavova v úseku od ulice Šmeralova po ulici Masarykova, kterými budou pokácené stromy převáženy ke zpracování. V ostatních ulicích bude parkování zakázáno pouze v době kácení a ihned po dokončení prací v těchto ulicích bude parkování opět povoleno. Žádáme proto o věnování pozornosti doplňkovým informacím na zákazovém dopravním značení, kde budou tyto informace upřesňovány.

V průběhu přípravných prací nebude žádná z ulic celkově uzavřena pro dopravu. Jediné omezení provozu nastane ve chvíli, kdy bude kácen některý ze stromů. V tom okamžiku zastaví pověřený pracovník odborné firmy na krátkou dobu dopravu, kterou po přibližně patnácti minutách znovu obnoví.

Přípravné práce, především kácení dřevin, se odehrají v říjnu kvůli využití období vegetačního klidu stromů. Celkově bude vykáceno 55 dřevin a 8 skupin keřů o rozloze 370 m². Na průběh kácení bude dohlížet biologický dozor, který zajistí, aby nedošlo k ohrožení volně žijících ptáků, netopýrů a hmyzu. Pokácené stromy nahradí po dokončení protipovodňové ochrany nová výsadba, půjde o 68 stromů a 315 m² keřové plochy.

Samotné stavební práce na protipovodňových opatřeních začnou nejdříve v březnu roku 2018.

Protipovodňová opatření jsou nezbytně nutná pro zajištění bezpečí, zdraví, životů i majetku obyvatel města Olomouce. Děkujeme za pochopení i za trpělivost při nadcházejících pracích.

Více informací najdete na stránkách: http://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu

Fotografie

27. září 2017 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster