Aktuality

Hasiči varují – pozor na proměny počasí

18. května 2012 (pá)

Jarní měsíce jsou často charakteristické proměnlivostí počasí, kdy se střídají přívalové srážky s horkým, téměř letním počasím, kdy několik po sobě jdoucích dní nezaprší. Oba extrémní klimatické jevy přináší nebezpečí. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje proto doporučuje dodržovat základní pravidla.

Dodržujte tato základní pravidla:

Přívalové srážky

  • pokud máte čas, zabezpečte své obydlí proti velké vodě (utěsněte nízko položené dveře, okna a odpadní potrubí, nábytek z přízemí přesuňte do vyšších pater apod.),
  • jednejte vždy v klidu a s rozvahou,
  • zbytečně neriskujte, nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti rozbouřených toků, nehazardujte a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky,
  • nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a život svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které nebude zatopené vodou,
  • buďte připraveni na evakuaci – upuštění domova,

Extrémní sucho

  • dodržujte základní zásady požární ochrany (nerozdělávejte oheň v blízkosti lesa, neodcházejte od neuhašeného ohniště, nerozdělávejte oheň za velkého větru apod.),
  • nekuřte v lesích a v blízkosti snadno vznětlivých materiálů,
  • pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Více informací najdete na www.hzsol.cz/krajske-reditelstvi/hasicuv-rok/

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

18. května 2012 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster