Aktuality

Hladina Moravy v Olomouci kulminuje, řeka Bystřice už nehrozí

16. října 2020 (pá)

Díky tomu, že ve čtvrtek a v pátek přestalo pršet či pršelo jen velmi málo, dochází v oblasti povodí horní Moravy ke kulminaci nebo k poklesu hladiny řeky Moravy a jejich přítoků. Pokud se silná srážková činnost neobnoví, měla by už situace být dobrá.

V Olomouci na vodočtu Nové Sady v pátek trvá 2. stupeň povodňové aktivity, přičemž aktuální hodnota hladiny v 13 hodin je 419 centimetrů. S ohledem na vývoj srážkové činnosti, kdy se v příštích dvou dnech očekávají dešťové srážky menšího rozsahu, lze předpokládat, že by řeka Morava měla kulminovat v průběhu pátku 16. října právě na úrovni 2. stupně povodňové aktivity. Na řece Bystřici a na Trusovickém potoku už povodňové stavy pominuly.

„Nadále ovšem trvá upozornění pro občany, aby se nepohybovali v blízkosti rozvodněných vodních toků,“ upozorňuje náměstek primátora Martin Major.

Situaci na vodních tocích a hydrometeorologickou předpověď nadále monitorují pracovníci odboru ochrany olomouckého magistrátu. O případném zhoršení situace budou občané neprodleně informováni.

Další bližší informace naleznete na stránkách Povodí Moravy www.pmo.cz a stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz

Další důležité odkazy:

Fotografie

16. října 2020 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster