Aktuality

Město bez vody. Cvičení simuluje dramatickou situaci s výpadkem dodávek pitné vody

7. června 2016 (út)

Olomouc bez pitné vody. Ve vodovodní síti se objevila kontaminovaná voda a obyvatelstvo musí být zásobováno náhradními zdroji. Cvičení s tímto námětem začalo dnes v areálu Čistírny odpadních vod v Olomouci – Nových Sadech (ČOV).

Cílem bylo procvičit postupy zasahující potápěčské a dekontaminační skupiny při zásahu pod vodní hladinou v kontaminovaném prostředí a prověřit spolupráci hasičských potápěčů z Olomouckého a Královéhradeckého kraje. Dalšími cíli bylo procvičit součinnost s orgány ochrany veřejného zdraví a vodoprávním úřadem. Tématem cvičení s názvem Voda 2016 byl nácvik zajištění nouzové dodávky vody, odběr a analýza vzorků vody a řešení výpadku části technologií čistírny odpadních vod.

Cvičení simulovalo situaci, kdy od nočních hodin nahlašují občané na vodárenský dispečink případy nevolností, doprovázené průjmy a zvracením. Na základě přítomnosti chemických látek byla potvrzena možná mikrobiologická kontaminace vody ve vodovodu. Z tohoto důvodu bylo třeba neprodleně řešit možnosti nouzového zásobování vodou a zjistit analýzu vzorků vody. Do řešení vzniklé situace se zapojily složky integrovaného záchranného systému a další subjekty, kterými jsou provozovatelé vodovodní a kanalizační sítě, orgány ochrany veřejného zdraví a orgány krizového řízení města Olomouce.

Na cvičení se podíleli jednotky hasičských potápěčů z Olomouce a Hradce Králové, mobilní chemická laboratoř z Frenštátu pod Radhoštěm, krajští hygienici, pracovníci Moravské vodárenské, havarijní služba statutárního města Olomouce a další složky. „Dnešní cvičení ukazuje, na jaké možné alternativy je nutné myslet při zajištění bezpečnosti obyvatel města. Za sebe mohu říct, že jsem rád, že právě v Olomouci máme speciální jednotku hasičských potápěčů, jednou z pouhých dvou v České republice,“ uvedl náměstek primátora Martin Major. „Na cvičení bylo důležité zejména to, že mohla být prověřena součinnost různých složek Integrovaného záchranného systému. Perfektní spolupráce je v krizové situaci podmínkou dobrého zvládnutí.“

Při kontrole čistící jímky na ČOV se zjistila porucha technologie, konkrétně zanesení čerpadla. To je ovšem ve čtyřmetrové hloubce v kapalině, v níž prakticky nelze plavat. V důsledku poruchy došlo k výpadku technologie, který by mohl vážně ohrozit provoz ČOV a mít negativní dopad na životní prostředí.

Po příjezdu k místu události získali hasiči klíčové informace o situaci na ČOV a následně se rozdělili do dvou skupin, které vzájemně spolupracovaly při zásahu. Dekontaminační skupina vytyčila nebezpečnou zónu a postavila dekontaminační stanoviště, lezecká a potápěčská skupina připravila prostor pro sestup potápěče do odpadní jímky, vytvořila kladkostroj, kterým byl potápěč jištěn při sestupu a po ukončení cvičení byl vytažen z vodní hladiny. Potápěč byl oblečen do středně těžkého potápěčského obleku, přetlakové přilby, zajištěno bylo jeho spojení s obsluhou a povrchová dodávka vzduchu.

Současně s touto činností na místě události postavila Chemická laboratoř z Frenštátu pod Radhoštěm své pracoviště, její pracovníci odebírali vzorky vody a prováděli jejich analýzu. Při této činnosti spolupracovali s Krajskou hygienickou stanicí pro Olomoucký kraj.

Hasiči na místě cvičení dále spolupracovali také s pracovníky ČOV, kteří regulovali proces čištění odpadních vod tak, aby umožnili co nejsnazší vyhledání závad hasičskou potápěčskou skupinou. Na místě dále pracovali hasiči Záchranného útvaru Hlučín, kteří zajišťovali a zprovozňovali techniku pro dodávku pitné vody a havarijní služba statutárního města Olomouce, která zajištovala nouzové zásobování vodou a zajišťovala opatření pro ochranu životního prostředí.

Na dnešní taktické cvičení navazuje cvičení krizových štábů Olomouckého kraje, ORP Olomouc a ORP Jeseník, které bude pokračovat ve středu a ve čtvrtek.

Fotografie

7. června 2016 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster