Aktuality

Aktuální informace k povodňové situaci

29. března 2006 (st)

29. 3. 2006, 9.30 hod. | Vzhledem k meteorologické situaci, která i nadále předpovídá déšť, předpokládá se další růst hladiny řeky Moravy v Olomouci. V úterý 28. 3. 2006 v 22:00 hladina řeky Moravy na vodočtu v Olomouci - Nových Sadech překročila úroveň II. stupně povodňové aktivity (390 cm).

Aktuální informace č. 2 Povodňové komise města Olomouce
ke stávající hydrologické situaci na území města Olomouce
dne 29.3.2006 k 9:00 hod.

Aktuální údaje vodočtů řeky Moravy:

Morava - MORAVIČANY: 316 cm (III. stupeň pov. aktivity)
Morava - HYNKOV: 232 cm (II. stupeň pov. aktivity)
Morava - OLOMOUC - NOVÉ SADY: 416 cm (II. stupeň pov. aktivity)

Aktuální vývoj:

Vzhledem k meteorologické situaci, která i nadále předpovídá déšť, předpokládá se další růst hladiny řeky Moravy v Olomouci. V úterý 28. 3. 2006 v 22:00 hladina řeky Moravy na vodočtu v Olomouci - Nových Sadech překročila úroveň II. stupně povodňové aktivity (390 cm). Během dne očekáváme další nárůst a překročení III. stupně povodňové aktivity, vylití z koryta zatím nehrozí. Lokálně se mohou objevit problémy se zatopením suterénních prostor průsakem spodních vod. Upozorňujeme občany na možné uzavření některých komunikací - podjezd "myší díra", spojnice mezi Holicí a Novými Sady, apod. V současnosti je již zaplavena komunikace u Nových Zámků.

V souladu s povodňovým plánem je situace průběžně monitorována pracovníky odboru ochrany Magistrátu města Olomouce, Městské policie Olomouc a Povodí Moravy, a. s., ve stavu připravenosti jsou také veškeré složky Integrovaného záchranného systému. Povodňová komise města Olomouce pracuje a přijímá opatření v souladu s platným povodňovým plánem.

Informace lze pravidelně získat z aktuálních informací v povodňových vitrínách, z vysílání regionálních rozhlasových stanic (Český rozhlas Olomouc - 92,8 a 106,8 FM; rádio Apollo - 95,6 FM) nebo od pracovníků odboru ochrany na tel. čísle:

585 510 275, 602 718 660
(případně operační středisko Městské policie - 585 209 511, 540)

V Olomouci dne 29. 3. 2006 v 9:30
Ing. Martin Tesařík
předseda Povodňové komise města Olomouce

Na vědomí: internetové stránky města Olomouce, povodňové vitríny, Český rozhlas Olomouc(92,8 a 106,8 FM), rádio Apollo (95,6 FM), vrátnice MmOl, operační středisko MPO

29. března 2006 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster