Aktuality

Vedoucí odboru ochrany z Olomouce zaujal kolegy v srbském Bělehradě

26. října 2022 (st)

Zmenšit utrpení obyvatel, snížit škody, zrychlit účinnou pomoc. To jsou hlavní cíle dobré civilní ochrany při krizových situacích a katastrofách. Zkušenosti z dobře fungujícího systému spolupráce záchranných složek předával na mezinárodní konferenci v srbském Bělehradě vedoucí odboru ochrany olomouckého magistrátu Jan Langr.

Zkušeného praktika v oblasti civilní ochrany i fungování integrovaného záchranného systému si srbští organizátoři pozvali proto, aby jim předal zkušenosti s fungováním kooperace záchranných složek při krizích a přírodních katastrofách. Jeho vystoupení se setkalo s velkým zájmem.

Mezinárodní konference o snížení rizika katastrof se věnovala prezentacím teoretických modelů i praktických zkušeností na mezinárodní a národní úrovni. Také v Srbsku už tamní obecní a městské samosprávy čelily řadě obdobných pohrom jako v České republice, například katastrofálním záplavám v roce 2014, které si vyžádaly ohromné materiální škody a desítky mrtvých. V Srbsku ale dosud nefunguje tak propracovaný model spolupráce záchranných složek jako v České republice. I proto byl o zkušenosti šéfa olomouckého odboru ochrany takový zájem. Jeho vystoupení byl věnován celý odpolední blok druhého dne konference.

„Také u nás jsme v minulosti zažili a řešili různé přírodní pohromy. Zkušenosti z těchto kritických situací jsme pak přenesli do systémových opatření, díky nimž dnes jsme dnes na obdobné hrozby lépe připravení. Naše reakce pak díky tomu mohou být velmi rychlé, operativní a efektivní,“ uvedl Jan Langr. V tuzemsku totiž už na rozdíl od leckterých jiných zemí velmi dobře funguje spolupráce hasičů, policie, zdravotnické záchranné služby, municipalit a státní správy v rámci integrovaného záchranného systému.

Představitelé různých srbských obcí či státních institucí se pak v průběhu Langrovy prezentace zajímali o různé praktické aspekty a detaily řešení, úspěšně používaného v Olomouci i dalších českých a moravských městech. „Jsem rád, že jsme naše bohaté zkušenosti mohli kolegům předat, myslím, že právě takto to má fungovat,“ uzavřel Jan Langr.

Fotografie

26. října 2022 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster