Aktuality

Stav vod na území města sleduje vodoprávní úřad i Moravská vodárenská

7. srpna 2015 (pá)

Situaci související s tropickými teplotami a suchem bedlivě sledují vodoprávní úřad, odbor ochrany Magistrátu města Olomouce i společnost Moravská vodárenská. Monitorují situaci i stav povrchových a podzemních vod.

„V současné době neřešíme žádné problémy, které se by se týkaly potencionálního omezení dodávek pitné vody do domácností. Informace od Moravské vodárenské, které máme k dispozici, uvádějí, že stávající zdroje pitné vody aktuálně nemají problémy s vydatností,“ ubezpečil náměstek primátora Martin Major, který má odbor ochrany ve své kompetenci.

Jedno konkrétní opatření, které však souvisí se stavem povrchové vody v okolí Olomouce, již vodoprávní úřad magistrátu vydal. „Jde o část toku Trusovického potoka, konkrétně v úseku od Bělkovic-Lašťan po Olomouc, kde průtok vody klesl pod stanovené minimum,“ vysvětlila vedoucí oddělení vodního hospodářství magistrátu Hana Zvoníčková.

Vodoprávní úřad zde proto vydal zákaz odběru a čerpání povrchové vody. Na základě nařízení magistrátu lidé nesmějí vodu z koryta potoka čerpat a používat ji například k zalévání. „Vydané nařízení se nevztahuje na odběr vody ze studní v této lokalitě, zde je situace dosud bez problémů,“ upozornil vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langr.

Vodoprávní úřad magistrátu, který vykonává přenesenou působnost státní správy, situaci dále pečlivě monitoruje. Lidem radí, ať vodou v těchto suchých a horkých dnech rozhodně neplýtvají.

Město Olomouc je v oblasti zásobování vodou součástí systému skupinového vodovodu regionálního významu, který zásobuje pitnou vodou cca 150 tisíc obyvatel. „Tento systém nazvaný Skupinový vodovod Olomouc zahrnuje celkem 10 pramenišť, 2 úpravny vody, 2 centrální vodojemy a další vodárenské objekty,“ vyjmenoval Roman Úlehla z provozně technického útvaru Moravské vodárenské, a.s.

V koncepci vodního hospodářství pro město Olomouc z roku 2012 bylo provedeno posouzení zdrojů vody jak pro současný stav, tak pro výhledový stav do roku 2030. „Lze konstatovat, že ve zdrojích vody Štěpánov, Moravská Huzová, Chomoutov a Černovír je rezerva okolo 58,0 l/s, ve zdrojích Litovel, Pňovice, Březová a Senice je rezerva okolo 67,0 l/s,“ uvádí se ve zprávě o Koncepci vodního hospodářství města Olomouce.

Více o úrovni povrchových a podzemních vod v konkrétních lokalitách na webu ČHMÚ: http://portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&nc=1&menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_4_SUCHO&last=false

7. srpna 2015 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster