Aktuality

Veřejné jednání nabídne informace o chystaných protipovodňových opatřeních

20. února 2018 (út)

Už v dubnu začnou práce na protipovodňových opatřeních na řece Moravě v centru Olomouce. O akci, která významně ovlivní život ve městě, musí mít jeho obyvatelé maximum informací. Vedení města se proto dohodlo s investorem, podnikem Povodí Moravy, a zhotovitelem stavby na informativním veřejném jednání. To se uskuteční v pondělí 26. února v 18 hodin v aule Pedagogické fakulty UP Olomouc.

Při jednání se účastníci dozvědí například to, jaký je rámcový harmonogram pro celou stavbu i podrobný harmonogram do konce prací na mostu Komenského. Podstatné budou informace o dopravních omezeních, které budou práce na mostu Komenského doprovázet.

Setkání s veřejností se zúčastní vedení státního podniku Povodí Moravy v čele s generálním ředitelem Václavem Gargulákem, vedení města Olomouce v čele s primátorem Antonínem Staňkem, náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík a představitelé firem, které budou stavbu provádět.

Na toto setkání s veřejností budou navazovat v průběhu stavby celé II. B etapy protipovodňových opatření i další veřejná jednání.

Fotografie

20. února 2018 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster