Aktuality

Úspěšné cvičení: v Zoře unikal amoniak, následovala evakuace

29. září 2014 (po)

Náročné cvičení má úspěšně za sebou Havarijní služba statutárního města Olomouce spolu s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Záchranáři museli řešit mimořádnou situaci, při které došlo i k evakuaci obyvatel a zaměstnanců jedné firmy.

Téma cvičení? Únik nebezpečného amoniaku v čokoládovně. „Dnes v 7,45 v čokoládovně Zora Olomouc v Tovární ulici došlo v důsledku technické závady na jednom z výparníků technologie chlazení k úniku chladícího média (kapalný amoniak). Únik byl signalizován prostřednictvím bezpečnostního systému a obsluha strojovny ihned zajistila odstavení části technologie,“ znělo ve zprávě Havarijní služby statutárního města Olomouc. „I přes rychlý zásah se obsluze nepodařilo odstavit a uzavřít celou technologii chlazení a dochází k nekontrolovanému úniku kapalného amoniaku. Při provádění opravy technologie dále došlo ke kolapsu jednoho z pracovní z pracovníků obsluhy strojovny.“

K součinnosti byli okamžitě vyzváni hasiči. Všechny spolupracující složky se sešly na místě mimořádné události, aby posoudily nutný postup. Vzhledem k množství unikajícího amoniaku byla provedena evakuace v areálu závodu Zora Olomouc a preventivní evakuace obyvatel z ohrožených domů v okolí závodu. V rámci preventivní evakuace bylo evakuováno 20 osob. V průběhu dne pak byla havárie napravena a situace vyřešena. Ve 20 hodin mohl být celý případ uzavřen.

Cvičení Havarijní služby navazovalo na praktické cvičení složek IZS, které proběhlo již v pátek 26.9. 2014.

Fotografie

29. září 2014 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster