Aktuality

V sobotu a neděli 1. a 2. září 2012 hasiči SDH Olomouc – Radíkov oslavili 120 let od založení

6. září 2012 (čt)

Program dvoudenních oslav byl již dlouho předem připravován. Po rozhodnutí výboru SDH, že i SDH Olomouc - Radíkov bude mít prapor se uskutečnila sbírka na kterou přispěli místní občané, chataři i chalupáři, ale i představitelé města Olomouce a olomouckého kraje. Ukázali se i sponzoři.

Oslavy začaly v sobotu v 10 hodin zábavně soutěžním programem pro děti, kterého se i přes chladnější počasí účastnilo 26 dětí. Různé soutěže dětí i s hasičskou tematikou pobavily a na závěr děti obdržely drobné ceny. SDH Olomouc – Lošov přistavil na hřišti moderní hasičské vozidlo plně vybavené pro nejnáročnější zásahy.

Ve 13 hodin byla zahájena slavnostní schůze místního SDH za přítomnosti primátora p. Martina Novotného náměstkyně primátora Mgr.Machové, vedoucího odboru ochrany Ing. Jana Langera, zástupců Krajského hasičského záchranného sboru, zástupců Hanáckého okrsku, delegátů SDH spadající do Hanáckého okrsku, zástupců sborů se kterými místní SDH udržuje hlubší přátelské vztahy. Po zahájení schůze byly předneseny zprávy o činnosti, vyzdvižena činnost mladých hasičů pod vedením p. Langrové a p. Snášelové. Družstvo mladých hasičů vystoupilo s velice pěkným programem, který se všem líbil. Z rukou primátora a autorky praporu převzal starosta nový prapor SDH Olomouc – Radíkov, který svou krásou a provedením všechny mile překvapil. Program odpolední slavnostní schůze byl zakončen diskusí, zdravicemi a slavnostním obědem. Odpoledne pro přítomné zástupce SDH okolních sborů radíkovští hasiči připravili soutěž v nehasičských disciplínách, pro děti pak oblíbenou pěnu. Ve dvou vystoupeních se představila skupina historického šermu SARRAS, večer pak i s ohňovou show. Večer proběhla již tradiční zábava se skupinou AFRESH.

Druhý den nejen k poslechu ale i tanci vyhrávala dechová hudba Příkazanka. Program navštívil i hejtman olomouckého kraje pan Ing. Martin Tesařík a na nový prapor připnul „hetmanskou stuhu“. Hasičské slavnosti navštívili v neděli i zástupci obce Radíkov u Hranic a to starosta obce a starostka místního SDH. Odpolední zábavu oživilo i vystoupení mažoretek z domova seniorů Pohoda ve Chválkovicích. Proběhla i neformální beseda s hejtmanem. Akce byla doprovázena výstavkou kreseb dětí s hasičskou tematikou.

Oslavy byly doprovázeny příjemným počasím za hojné účasti jak místních, tak i hostů. Do dalšího období mnoho zdaru a úspěchů v další práci i pro občany městské části Radíkov.

Fotografie

6. září 2012 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster