Aktuality

Přednáška pro slabozraké spoluobčany

20. června 2012 (st)

Ve čtvrtek 7. 6. 2012 se v odpoledních hodinách v zasedacím sále Magistrátu města Olomouce uskutečnila přednáška pro osoby se zrakovým postižením na téma „Ochrany obyvatel v krizových situacích“.

Přednášku a besedu s praktickými ukázkami uspořádali pracovníci odboru ochrany MMOl ve spolupráci se zástupci HZS Olomouckého kraje. Klienty oblastní pobočky SONS ČR přivítala na úvod a současně seznámila s programem paní náměstkyně Mgr. Eva Machová.

Posluchači rámcově nahlédli do činností odboru ochrany, byli seznámeni s tím jaké typy mimořádných či krizových událostí mohou nastat, ale především jak se mají v takových situacích zachovat. V rámci připravené prezentace jim byla podrobněji vysvětlena oblast povodňové problematiky, byly vyjmenovány typy tzv. rizikových objektů v našem městě, představeno evakuační středisko Tererovo náměstí a dále například popsána činnost havarijní služby města a systém zasíláni SMS zpráv v případě výše uvedených událostí.

Zástupci HZS Olomouckého kraje zaměřili 2. část přednášky zejména na praktickou činnost. Účastníkům vysvětlili systém varování obyvatel s následnými zvukovými ukázkami sirén. Popsali evakuaci osob a názorně předvedli evakuační zavazadlo. Uvedli praktické zkušenosti ze záchranných pracích v případě mimořádných událostí, poučili přítomné jak se chovat např. v případě požáru apod.

Byli předvedeny prostředky individuální (dětský ochranný vak, dětská kazajka) a improvizované ochrany obyvatel.

Na závěr přednášky proběhla rozsáhlá diskuse a vzhledem k projevenému zájmu o danou problematiku byla se zástupci z vedení OO SONS dohodnuta další spolupráce.

Fotografie

20. června 2012 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster