Aktuality

Informace k vývoji povodňové situace

2. dubna 2006 (ne)

2. 4. 2006, 7.00 hod. | Po protržení hráze v Horce nad Moravou kolem půlnoci ze soboty na neděli 2. dubna došlo k lokálním rozlivům v městských částech Chomoutov, Černovír, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady a v lokalitě vysokoškolských kolejí na Envelopě.

Dopady těchto rozlivů se mohou ještě projevit např. na Lazcích a na Letné. Občané ve všech ohrožených lokalitách byli opakovaně informováni pomocí varovného systému a naléhavě vyzváni k evakuaci.

Od cca 03 hod. v neděli probíhá na území města Olomouce stagnace výšky hladiny řeky Moravy. Po vyhodnocení aktuální situace byl stanoven zúžený seznam míst, ze kterých bude v průběhu dnešního dne zajišťován odvoz občanů z ohrožených oblastí do centrálního evakuačního místa na Tererově náměstí.

Jedná se o tato nástupní místa:

  • Chomoutov - škola,
  • Černovír – Stratilova,
  • Lazce – Finanční úřad.

Přepravu osob v zaplaveném území Černovíra na nástupní místo Stratilova zajišťuje speciální vozidlo Armády ČR. Imobilní občané, kteří potřebují odvoz z ohrožených oblastí, mohou využít telefonní linku 155.

Nadále pokračují práce na opravě protržené hráze v Horce nad Moravou. Ukončení těchto prací lze předpokládat v dnešních dopoledních hodinách.

Krizový štáb průběžně provádí vyhodnocení potřeb občanů v postižených lokalitách. Krizový štáb zároveň upozorňuje na trvající povodňové nebezpečí v Olomouci.

Informace můžete získat na bezplatných telefonních linkách 800 900 650, 800 900 630, 800 900 680.

Další informace krizového štábu města Olomouce o vývoji povodňové situace bude vydána 2. 4. 2006 - v cca 11 hodin.

2. dubna 2006 (ne)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster