Aktuality

Městští hasiči prověřili techniku a výstroj

13. listopadu 2006 (po)

Na začátku listopadu se v areálu bývalé pískovny zvané "Amerika" uskutečnilo cvičení jednotek sboru dobrovolných hasičů města Olomouce.

Cvičení se zúčastnilo všech 8 jednotek místních částí města v celkovém počtu 76 členů. Jak uvedl Ing. Radek Zapletal, vedoucí odboru ochrany magistrátu, do jehož kompetence výcvik jednotek patří, bylo hlavním cílem prověřit novou techniku a vybavení hasičů, kterou město zakoupilo pro případný zásah a účinnou pomoc občanům postiženým mimořádnou událostí. "Přesto, že je nepříznivé počasí a mráz, je nutné techniku a vybavení vyzkoušet v plném nasazení tak, jako při skutečném zásahu podobném letošním jarním povodním, kdy se také nedá očekávat přízeň počasí," řekl Radek Zapletal nastoupeným jednotkám.

Novou techniku a vybavení získali dobrovolní hasiči po letošních jarních povodních. "Zejména se ukázal nedostatek požárních stříkaček, sloužících současně pro čerpání vody, kalových čerpadel a vybavení pro zásah ve vodě", doplnil Oldřich Švestka vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva.

V dopolední části se zkoušelo odčerpávaní vody a odpoledne nové obleky pro zásah ve vodě. Nedílnou součástí cvičení bylo i vybudování místa improvizovaného stravování, včetně polní kuchyně, odpovídající klimatickým podmínkám cvičení a personálnímu obsazení.

"I přes složité a náročné podmínky cvičení pro hasiče, techniku i organizátory byl hlavní účel výcviku splněn, zhodnotil cvičení vedoucí odboru ochrany MmOl.

Fotografie

13. listopadu 2006 (po)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster