Aktuality

Aktuální informace k povodňové situaci v Olomouci

13. srpna 2002 (út)

Vzhledem k aktuální předpovědi počasí, která předpokládá přesun srážkové činnosti nad území Olomouckého kraje, věnuje Statutární město Olomouc zvýšenou pozornost monitorování stavů hladin řek v povodí Moravy.

Aktuální stavy hladiny na řece Moravě k 9.00 hod. ranní:

Moravičany 106 cm setrvalý stav (I. stupeň povodňové aktivity (SPA) - 200 cm)
Olomouc - Nové Sady 119 cm setrvalý stav (I. SPA - 360 cm)

Předpokládané množství spadlých srážek na území olomouckého kraje v úterý a středu se bude pohybovat cca kolem 20 mm.

Lze očekávat další vzestup hladiny řeky Moravy, ale v nejbližší době by nemělo dojít k dosažení úrovně stavu bdělosti tj. I. stupně povodňové aktivity (360 cm) v Olomouci.

Situace je průběžně sledována a vyhodnocována pracovníky odboru ochrany.

Další aktuální informace budou k dispozici v 15 hodin nebo průběžně na tel. číslech odboru ochrany 068/55 13 166, a informačním středisku 068/55 13 385.

Případné nabídky na poskytnutí pomoci oblastem zasažených povodní je možno směřovat buď na výše uvedená telefonní čísla nebo přímo na Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje (operační středisko).

Informace k povodním v Čechách

  • Primátor Olomouce Martin Tesařík i při současném pobytu na dovolené na Slovensku je v pravidelném telefonním kontaktu s primátorem Českých Budějovic Miroslavem Tetterem. Na základě nabídky pomoci ze strany statutárního města Olomouce se oba primátoři v pondělí večer ve 20.30 hod. dohodli na vyslání 12-členného týmu strážníků Městské policie Olomouc v čele se zástupcem ředitele MPO Františkem Přecechtělem do Českých Budějovic, který dorazil na místo dnes, tj. v úterý 13.8. ve 4.30 hod. ráno. Strážníci se zapojili od 5.30 hod. do činností dle pokynů krizového štábu, zvláště při evakuaci obyvatel a dalších úkolech Městské policie České Budějovice, kde jsou zařazeni do smíšených hlídek s kolegy z Budějovic. Strážníci s sebou vezli základní technické vybavení.
  • Ekonomický náměstek primátora Olomouce Pavel Horák připravuje návrh na finanční pomoc obyvatelům jižních Čech a jejich metropole ze strany statutárního města Olomouce včetně možnosti organizace veřejné sbírky. Dnes - tj. 13.8.2002 na 16.00 hodin je svoláno mimořádné jednání Rady města Olomouce k odsouhlasení uvedené pomoci.
  • Vedoucí odboru ochrany Magistrátu města Olomouce Ing. Radek Zapletal společně s radním Miroslavem Petříkem, předsedou představenstva TSMO, a.s. na základě pokynu primátora připravují v případě požadavků k vyslání technickou pomoc - elektrocentrálu, dopravní techniku a další zařízení včetně obsluhy. K okamžitému odjezdu je připravena olomoucká speciální povodňová jednotka Sboru dobrovolných hasičů s člunem, která byla v uplynulém období MMOL vybavena k zásahům při povodních. V noci z pondělí na úterý byly shromážděny zásoby povodňových pytlů. Veškerá pomoc bude poskytnuta na základě požadavků operačního střediska Hasičského záchranného sboru a krizových štábů. Celý postup je konzultován primátorem Martinem Tesaříkem s přednostou OkÚ Romanem Váňou.
  • Odbor ochrany magistrátu prověřil stav informačních "povodňových" tabulí ve městě Olomouci, které jsou určeny pro aktuální informace občanům, průběžně zajišťuje monitorování situace v povodí Moravy a v případě potřeby učiní potřebná opatření v součinnosti s kompetentními orgány.

V Olomouci 13.8.2002, 9.30 hod.

Zpracoval: Miroslav Petřík, radní města Olomouce (mobil 0602/582 875)
Martin Hála - tiskový mluvčí MMOL
Radek Zapletal, odbor ochrany MMOL (0602 566518)

13. srpna 2002 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster