Aktuality

Po uzavření mostu se dopravní situace stabilizuje. Stav na stavbě ověřoval i náměstek primátora

23. května 2018 (st)

Pozornost zejména motoristické veřejnosti se tento týden upínala k uzavření provozu na mostě v Komenského ulici. Situaci v této ulici a okolí po uzavření frekventovaného mostu ověřoval ve středu ráno i náměstek olomouckého primátora Martin Major. „V praxi se ukazuje, že po prvotním náporu v pondělí ráno se dopravní situace rychle dostává do přijatelného stavu,“ uvedl Martin Major. „Situaci ovšem i nadále každý den sledujeme a jsme připraveni v případě potřeby provést další opatření, která by přispěla k plynulosti dopravy.“

Od pondělí sledují situaci v ulicích a na křižovatkách jak pracovníci magistrátu, tak i policisté. Po prvním dni, kdy byla situace náročná například v Dobrovského či ulici 1. máje a na Žižkově náměstí či odpoledne na třídě Kosmonautů, se v dalších dnech většina řidičů vydala jinými trasami a dopravní situace v okolí stavby se rychle stabilizovala. Podle průběhu dopravní situace byl upraven i provoz semaforů na několika křižovatkách.

„Vnímám stavbu protipovodňových opatření jako velice důležitou, současně ale jako náročnou pro Olomoučany a zejména pro obyvatele ulic, kde stavba probíhá. Proto se snažíme situaci velmi podrobně sledovat a opravdu zodpovědně hledat spolu s investorem a zhotovitelem co nejméně zatěžující řešení a případně i různé kompenzace například v podobě nových parkovacích ploch,“ doplnil náměstek Martin Major. V samotném místě stavby sice ubyla část parkovacích kapacit, nicméně v jiných blízkých lokalitách současně vznikla nová místa k zaparkování vozidel. To se týká například nově vyznačeného parkoviště s kolmým stáním v Komenského ulici či míst v Pasteurově ulici, parkovat lze i v ulici na Letné a pro rezidenty ze dvou nezatíženějších ulic byla otevřena možnost parkovat na nádvoří střední zemědělské a zahradnické školy.

Stavební firmy tento týden pokračují v přípravě protipovodňových opatření na obou březích řeky, v pondělí se část dění přesunula do Husovy ulice a předpolí mostu, kde probíhá frézování vozovek a další příprava na demolici mostního objektu. Na vedle budovanou provizorní lávku pro pěší a cyklisty překládají tento týden stavebníci také kabely a plynovodní potrubí. Práce na frézování vozovek a přeložkách sítí pokračují také v ulicích kapitána Nálepky, Blahoslavova a Nábřeží.

Fotografie

23. května 2018 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster