Aktuality

Je sucho, hrozí požáry

12. července 2023 (st)

Od dnešních 8 hodin ranních až do odvolání bylo na území celého Olomouckého kraje vyhlášeno zvýšené nebezpečí vzniku požárů, a to z důvodu přetrvávajících vysokých teplot ovzduší a nedostatku srážek, které působí jako rizikové faktory.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se zakazuje:

  • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. spalování hořlavých látek),
  • pálení klestu a zbytků po těžbě na lesních pozemcích,
  • používání pyrotechnických výrobků,
  • používání létajících přání, lampionů se světlem z otevřeného ohně a pochodní,
  • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  • jízda parní lokomotivou, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
  • spotřebovávání vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů.

Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje

12. července 2023 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster