Aktuality

Výstavba protipovodňových opatření v Olomouci se blíží

16. června 2017 (pá)

Další významný krok k ochraně Olomouce před povodněmi se blíží. Připravena je II. B etapa protipovodňových opatření v centru Olomouce. Povodí Moravy, s.p. aktuálně získalo povolení k přípravnému kácení dřevin v místech realizace stavby, se samotnou výstavbou by se pak mohlo začít na podzim.

Odbor životního prostředí olomouckého magistrátu povolil Povodí Moravy, s.p. kácení 55 dřevin a 8 skupin keřů o rozloze 370 m² v lokalitě připravovaných protipovodňových opatření města. Náhradní výsadba bude zahrnovat 68 stromů a 315 m² keřové plochy dle projektu Ozelenění ulic Nábřeží a Blahoslavova, který zpracovala společnost Zahrada Olomouc.

„Protipovodňová ochrana Olomouce je veřejným zájmem, který se snažíme řešit v souladu s veřejným zájmem ochrany přírody, proto byly s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů stanoveny i při povolování kácení přísné podmínky,“ ubezpečil Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí. Kácení pod dohledem biologického dozoru je povoleno pouze v měsících září a říjen, a to s ohledem na ochranu netopýrů i volně žijícího ptactva, které by mohlo v zimních měsících v dutinách těchto stromů zahnízdit. Jako kompenzační opatření k ochraně hmyzu pak budou na území města vytvořena tzv. broukoviště. Povodí Moravy, s.p. proto zajistí přestěhování alespoň patnácti kmenů pokácených stromů s dutinami na vhodné lokality. „Lokality vhodné pro vývoj saproxylofágního hmyzu byly vybrány ve spolupráci města Olomouc, Hnutí Duha Olomouc a dalších odborníků. Černovírský les byl vybrán jako konečná varianta pro umístění kmenů ve spolupráci se společností Lesy města Olomouce,“ upřesnil Petr Loyka.

V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, které Povodí Moravy, s.p. vypsalo v dubnu a mělo by být dokončeno na podzim. „Pokud se vše odehraje bez komplikací, mohla by realizace protipovodňových opatření začít letos na podzim a na kácení bychom navázali přípravnými pracemi jako je například vybudování lávky pro pěší vedle mostu Komenského,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. MVDr. Václav Gargulák.

Chystaná II. B etapa se týká úseku v centru Olomouce mezi křižovatkou u Bristolu a areálem univerzitních kolejí. Práce budou rozděleny do čtyř fází a potrvají 53 měsíců. Investorem akce je státní podnik Povodí Moravy, statutární město Olomouc se podílí formou souvisejících investic.

Bc. Petr Chmelař, tiskový mluvčí
Tel.: +420 606 044 895 E-mail: [email protected]

16. června 2017 (pá)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster