Aktuality

Příspěvky v oblasti ochrany obyvatel

29. ledna 2014 (st)

Nová oblast veřejné finanční podpory města má své první úspěšné žadatele. Radní města na svém posledním jednání schválili celkem 12 žádostí o příspěvek na podporu v oblasti ochrany obyvatel. Právě tuto oblast podpory nově definují Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce, která v prosinci 2013 schválili zastupitelé.

„Na podporu v oblasti ochrany obyvatel byla v rozpočtu města vyčleněna částka v celkové výši 800 tisíc korun. V průběhu ledna obdržel odbor ochrany magistrátu celkem 12 žádostí o příspěvek v celkové částce 380 tisíc korun,“ uvedla náměstkyně primátora Eva Machová.

Schválené projekty žadatelů se zaměřují na různé oblasti ochrany obyvatel. „Obsahují například projekty zaměřené na vzdělávání osob se specifickými potřebami, jakými jsou například nevidomí či tělesně postižení, výchovu dětí ve školách, až po žádosti na vybavení, které bude sloužit pro činnost jednotlivých sborů dobrovolných hasičů,“ vypočítala náměstkyně primátora Eva Machová.

Příspěvky jsou poskytovány v průběhu kalendářního roku na základě návrhu odboru ochrany a schválení Radou města Olomouce. Smyslem schválených změn Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce bylo stanovit jednotný postup a sladit podmínky při poskytování finanční podpory z rozpočtu města.

29. ledna 2014 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster