Aktuality

Budování protipovodňové ochrany Olomouce postoupilo do další fáze

11. února 2015 (st)

Realizace protipovodňových opatření v Olomouci získává v těchto dnech další konkrétní obrysy. Státní podnik Povodí Moravy postoupil v přípravě druhé etapy (II. B etapa) zvýšení kapacity koryta řeky Moravy, což je další fáze protipovodňové ochrany města.

Přípravy na výstavbu protipovodňových opatření začaly ve městě tento týden, konkrétně kácením dřevin. Do kácení zhruba 400 stromů podél řeky v úseku od železničního mostu poblíž ulice Wittgensteinovy až po most v ulici Komenského se v pondělí 9. února pustilo Povodí Moravy. „Je to nezbytná součást přípravy stavby a zahrnovat bude samozřejmě i náhradní výsadbu stromů,“ ujistil generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

„Konkrétně jsme povolili kácení 354 stromů a 14 skupin keřů o rozloze 1 613 m². Náhradní výsadba bude zahrnovat 245 stromů a 1 372 m² keřové plochy,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.

Zahájení II. B etapy se předpokládá ve 3. čtvrtletí roku 2016 a dokončení v roce 2019. „Od roku 1997 se Olomouc potýká se všemi typy povodní, které pro Českou republiku připadají v úvahu. Musíme proto vybudovat protipovodňovou ochranu, protože lze předpokládat, že znovu přijde období, kdy ji budeme potřebovat,“ zdůraznil primátor Olomouce Antonín Staněk.

Protipovodňová ochrana Olomouce začala „Technicko - ekonomickou studií zvýšení kapacity koryta řeky Moravy v Olomouci“, autora Aguatis, a.s. dnes Pöyry Environment, a.s. Velmi důležitým podkladem je „Studie urbanistického a ekologického začlenění koryta řeky Moravy do struktury města Olomouce“ - autoři ing. arch. Löw, prof. Štěrba, atelier DRNH. Jde o období 1999 – 2002.

Jako I. etapa je označován obtokový kanál u teplárny. Byl dokončen v říjnu 2007. II. A etapa zahrnovala zkapacitnění koryta Moravy a další úpravy od soutoku Mlýnského potoka s Moravou až k železničnímu mostu. Tato etapa byla dokončena v říjnu 2013.

„Nyní bude realizována II. B etapa od soutoku Moravy a Mlýnského potoka nad Velkomoravskou ulicí až k mostu Komenského, tedy i nové nábřeží včetně řešení mostů Masarykova a Komenského a souvisejících investic města,“ doplnil primátor Antonín Staněk.

Fotografie

11. února 2015 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster