Aktuality

Upozornění občanům - sněhové nebezpečí

4. ledna 2006 (st)

S ohledem na nebezpečné případy vyvolané přívaly sněhu v posledních dnech upozorňujeme občany na zvýšená rizika při pohybu po městských komunikacích.

Vlivem teplot nad bodem mrazu hrozí zejména sesuvy těžkého sněhu ze střech domů. Vyzýváme proto vlastníky nemovitostí, aby překontrolovali stav na střechách svých nemovitostí a učinili nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti. Primátor města Martin Tesařík uložil také městským strážníkům, aby při své pochůzkové činnosti ve zvýšené míře kontrolovali také stav sněhových převisů.

Občany zároveň žádáme, aby se po městských komunikacích pohybovali se zvýšenou opatrností a zároveň respektovali omezení vstupu na označená nebezpečná místa.

Fotografie

4. ledna 2006 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster