Aktuality

Informace o vývoji počasí a situaci na tocích

15. ledna 2011 (so)

Důsledkem hydrologické situace a přicházejícího oteplení došlo na horním toku řeky Moravy k nárůstu hladiny vody. V této souvislosti byl v ranních hodinách dosažen 2. stupeň povodňové aktivity na profilu Moravičany.

V rámci správního území obce s rozšířenou působností Olomouc byl dosažen na vodočtu Hynkov 1. stupeň povodňové aktivity.
Hladina vody řeky Moravy v Olomouci bude stoupat k úrovni 1. stupně.
Pracovníci odboru ochrany budou průběžně monitorovat situaci na tocích.
Další bližší informace naleznete na stránkách Povodí Moravy a stránkách Českého hydrometeorologického ústavu:

15. ledna 2011 (so)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster