Aktuality

I sluchově postižení se spojí s tísňovou linkou

10. června 2015 (st)

Již odmalička je dětem a široké veřejnosti vštěpováno, že existuje tísňová linka, na kterou se lze v nouzi kdykoliv obrátit. Tísňová čísla 150, 155, 158 a 112 zná většina dětí již v první třídě. Stačí vytočit číslo, operátor vás vyslechne a vyšle pomoc. Pro většinu našich spoluobčanů jednoduchý proces.

Žijí ale mezi námi i lidé, kteří nejsou schopni, vzhledem ke svému postižení, tísňovou linku klasickým způsobem využít (například nahlásit zdravotní problém, dopravní nehodu či mimořádnou událost je pro neslyšící občany problematické).

Právo dovolat se na tísňovou linku má každý občan České republiky. V případě osoby se sluchovým postižením se ale situace velmi komplikuje, protože neslyšící se nemůže s operátorem domlouvat přes zvukové zařízení, jakým je telefon.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje se proto rozhodl zveřejnit na svých webových stránkách jednoduchý formulář, do kterého mohou neslyšící osoby registrovat své mobilní číslo, které následně mohou používat formou SMS zpráv a spojit se tak v tísni s operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Tísňová SMS zpráva odeslaná z mobilního telefonu postižené osoby je přijata technologií operačního střediska hasičů a následně zpracována obsluhou v příslušné aplikaci. Služba je přístupná pouze osobám neslyšícím a osobám s poruchami řeči, které jsou schopné napsat a odeslat textovou zprávu z mobilního telefonu. Podmínkou k příjmu takové tísňové SMS zprávy na operační středisko je registrace osoby v databázi HZS Olomouckého kraje. Jde tedy o službu poskytovanou specifické skupině osob (se zdravotním postižením).

Hasiči v Olomouckém kraji již řešili první událost tohoto druhu, kdy postižená osoba v tísni zaregistrovaná v databázi operačního střediska HZS Olomouckého kraje, nahlásila pomocí tísňové SMS zprávy žádost o pomoc.

Stalo se to dne 16. května 2015, kdy operační středisko HZS Olomouckého kraje převzalo tísňovou textovou zprávu od neslyšícího muže, který byl na výletě se svým desetiletým synem. Ten se měl podle pokynů otce projíždět na okraji obce na Olomoucku u lesa na horském kole. Neslyšící muž však svého syna delší dobu neviděl, pokoušel se ho hledat sám, ale nebyl úspěšný. V této zoufalé situaci odeslal dohodnutým způsobem informace o své poloze a vzniklé situaci pomocí tísňové textové SMS zprávy na operační a informační středisko.

Příchozí tísňová textová zpráva vytvořila datovou větu v aplikaci operačního a informačního střediska, podobnou datové větě zasílané z telefonního centra tísňových volání TCTV 112, kterou službu konající příslušník vyhodnotil a následně si situaci upřesnil s neslyšící osobou další SMS komunikací. Po několika vzájemně zaslaných SMS zprávách doporučil muži vyčkat na dohodnutém místě a sdělil mu, že vysílá jednotky PO a složky integrovaného záchranného systému na pomoc s pátráním po ztraceném chlapci.

Operační důstojník vyslal na místo události jednotky PO a požádal o spolupráci Policii ČR. Po několika málo minutách a příjezdu první jednotky PO na místo zásahovým vozidlem se zapnutým výstražným zvukovým a světelným zařízením se desetiletý chlapec objevil na kole na okraji lesa. Hasiči již byli v osobním kontaktu s neslyšícím mužem, a tak za krátký čas přivedli ztraceného chlapce jeho otci.

Tato první událost byla skvělou příležitostí, aby si operační a informační středisko vyzkoušelo příjem tísňové zprávy v reálné situaci a tísňovou SMS komunikaci s postiženou osobou, která proběhla řádně a přesně podle nastaveného postupu.

Registrační formulář najdou neslyšící spoluobčané z Olomouckého kraje na webových stránkách HZS Olomouckého kraje www.olk.hzscr.cz – Informační servis – Registrace neslyšících. Stejné nebo velmi podobné možnosti registrace neslyšících spoluobčanů fungují i v několika dalších krajích České republiky (Pardubický, Liberecký….).

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje

10. června 2015 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster