Aktuality

Nevyhovující hasičskou zbrojnici v Topolanech nahradí zcela nová. Její stavba již začala.

26. května 2016 (čt)

Zcela nové zázemí místo nevyhovující zbrojnice bez rozvodů dostanou topolanští dobrovolní hasiči. Stavbu nové hasičské zbrojnice za více než 9 milionů korun umožňuje nový dotační titul Ministerstva vnitra ČR. Město Olomouc realizuje vůbec první projekt takového rozsahu v republice s přispěním dotace z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“.

Projektová příprava pro stavbu nové hasičské zbrojnice v Topolanech přitom začala již před pěti lety. „Nejprve bylo potřeba pro stavbu nové budovy zajistit dostatečně velký pozemek, dopracovat projekt a získat stavební povolení. Vzhledem k rozpočtovým možnostem však byla tato poměrně nákladná investice před dvěma lety pozastavena a hledal se vhodný dotační titul, který by stavbu hasičské zbrojnice pomohl financovat. Tím, že byl projekt kompletně připravený, jsme měli velkou výhodu, když Ministerstvo vnitra loni vyhlásilo nový dotační program,“ vysvětluje genezi celého projektu primátor města Olomouce Antonín Staněk. Topolanská zbrojnice je dokonce prvním projektem financovaným z tohoto nového programu. Stavba nové hasičské zbrojnice bude stát 9,1 milionu korun, 4,25 milionu však pokryje zmíněná dotace.

Nevyhovující hasičskou zbrojnici bez vodovodu, kanalizace a topení tak nyní nahradí nová budova s odpovídajícím zázemím pro dvanáctičlenné zásahové družstvo, a to včetně prostor pro umístění techniky. Stará stavba je již zbouraná, nyní se začíná s budováním nové. „Zázemí hasičské zbrojnice, kterou měli v Topolanech k dispozici, bylo zcela nevyhovující. Byla to malá jednoduchá stavba bez rozvodů, která nevyhovovala jak technickým potřebám jednotky, tak ani činnosti sboru. Objekt tak do teď sloužil prakticky pouze jako garáž požárního vozidla,“ vysvětluje investiční náměstek primátora města Olomouce Filip Žáček nutnost investice. Odborná příprava a školení jednotky i další aktivity se tak musely odehrávat v budově bývalé školy, kde je i část materiálního vybavení.

Nová budova zbrojnice tedy nejen významně zlepší zázemí jednotky, ale poskytne také více místa pro potřebné vybavení. V přízemí nepodsklepené budovy bude garáž se dvěma parkovacími místy a prostorem pro umístění hasičské techniky a také zázemí pro dvanáctičlenné zásahové družstvo. Z garáže bude rovněž přístupná věž na sušení hadic. Ve druhém patře, které je navrženo nad částí přízemí, bude školicí místnost se sociálním zázemím, které mohou topolanští hasiči využívat i k dalším kulturním aktivitám a k práci s mládeží. Svůj prostor zde bude mít samozřejmě také operační velitel zásahové jednotky.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů již tradičně zastávají v obcích mimo jiné i společenskou funkci a významně se podílejí na organizaci nejrůznějších obecních akcí. Nejinak je tomu v Topolanech. „Místní sbor dobrovolných hasičů zde působí už přes 70 let. Kromě svého hlavního poslání, tedy pomoci obyvatelům Topolan a blízkého okolí v mimořádných situacích, se významným způsobem podílí i na kulturním a společenském životě. V rámci sboru dobrovolných hasičů, je také aktivní zásahovou jednotkou, kterou zřídilo město Olomouc, a je jednou ze složek integrovaného záchranného systému. To znamená například obsluhu evakuačního centra a skladu humanitární pomoci a povodňového materiálu v Neředíně,“ přibližuje činnost topolanských hasičů náměstek primátora Martin Major, který má ve své gesci také záležitosti ochrany obyvatel.

Hasiči v Topolanech by se z nové zbrojnice měli radovat ještě před koncem letošního roku, stavba by měla být dokončená v listopadu. Do nové zbrojnice pak budou moci zaparkovat i nové auto. Rada města Olomouce totiž v rámci obměny hasičských vozidel schválila nákup nového vozu za 2,6 milionu korun. Radost topolanských hasičů tak bude hned dvojnásobná.

Fotografie

26. května 2016 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster