Aktuality

Povodňovou situaci může ovlivnit déšť

30. března 2006 (čt)

30. 3. 2006, 17.00 hod. | Přestože povodňová situaci se v uplynulých hodinách částečně zklidnila, meteorology hlášené dešťové srážky ji mohou znovu zhoršit. Stav ohrožení (III. SPA) v Olomouci trvá.

Výzva občanům (čtvrtek 30. 3. 2006, 17.00 hod.)

Od středy 29. března 2006 nadále trvá v Olomouci III. stupeň povodňové aktivity (SPA).

Přestože došlo během dne k částečnému zklidnění situace na horním toku řeky Moravy i na Bystřici, nadále zůstává v platnosti upozornění Povodňové komise města Olomouce na zvýšenou možnost zatopení zejména suterénních prostor vlivem průsaků spodní vody a z kanalizace. Situaci mohou v noci a zítra negativně ovlivnit dešťové srážky, které ve své výstraze avizuje Český hydrometeorologický ústav.

V případě, že by nastalo neočekávaně prudké zhoršení situace, budou občané informováni s využitím prostředků městského varovného informačního systému.

Aktuální informace č. 5 Povodňové komise města Olomouce
ke stávající hydrologické situaci na území města Olomouce
dne 30.3.2006 k 17:00 hod.

Aktuální údaje vodočtů řeky Moravy:

Morava - MORAVIČANY: 363 cm (III. stupeň pov. aktivity)
Morava – Hynkov: 253 cm (II. stupeň pov. aktivity)
Morava - OLOMOUC - NOVÉ SADY: 461 cm (III. stupeň pov. aktivity)

Aktuální vývoj:

Vzhledem k dosavadnímu příznivému vývoji počasí (do 17:00 hod dnešního dne), došlo ke zpomalení nárůstu hladiny řeky Moravy, trvá však III. stupeň povodňové aktivity a hladina velmi pozvolna stoupá. Město neohrožuje povodňová vlna. Na přítocích severně od Olomouce (Třebůvka a Moravská Sázava) se výšky hladiny postupně snižují, stejně jako hladina řeky Bystřice. V nejbližších hodinách neočekáváme výrazné zhoršení situace, přesto žádáme občany, aby sledovali aktuální informace. Pro další vývoj situace bude rozhodující intenzita dešťových srážek během noci a pátku. Dešťové srážky ve své výstraze avizuje Český hydrometeorologický ústav. V případě negativního vývoje situace budou občané včas informováni s využitím prostředků městského varovného informačního systému.

Při zhoršení počasí nelze vyloučit částečné zaplavení nejníže položených míst a sklepů průsakem nebo přes kanalizaci v oblastech Chomoutov, Černovír, Nové Sady a především v ulicích Rokycanova, V Kotlině, Rooseveltova, Za poštou, Českobratrská, Krakovská, Střední a Dolní Novosadská, Jeronýmova, Jakoubka ze Stříbra, atd.

Proto doporučujeme vyklizení zejména cenných věcí ze sklepních prostor, suterénů, garáží a dvorů, aby nedošlo k poškození majetku občanů nebo ohrožení životního prostředí. Žádáme občany, aby zajistili bezpečnost domácích zvířat. V případě zjištěného úhynu zvířat kontaktujte operační středisko Městské policie Olomouc.

Od 29.3.2006 v 16:30 je uzavřena silnice II/570, spojující ulici Dolní Novosadskou s ulicí Šlechtitelů ve směru na Holici a dále podjezd na ulici Dr. Milady Horákové (tzv. “myší díra”). Žádáme občany Olomouce, aby dbali zvýšené opatrnosti i při průjezdu ulice Šlechtitelů, kde se přes silnici přelévá voda a bude také uzavřena.

Informace o průběhu povodňové situace lze získat z aktuálních zpráv v povodňových vitrínách, na výlepových plochách, na internetu www.olomouc.eu, z vysílání regionálních rozhlasových stanic nebo od pracovníků Magistrátu města Olomouce na tel. číslech:

585 513 385, 585 513 392, 585 513 258, 585 510 275, 602 718 660
(případně operační středisko Městské policie – 585 209 511, 540)

V ohrožených městských částech Černovír, Chomoutov a Nové Sady lze využít k získání informací také kontaktů na členy místních jednotek dobrovolných hasičů, kteří jsou ve stavu pohotovosti od 14:00 dnešního dne až do odvolání.

V Olomouci dne 30. 3. 2006 v 17:00 hod.

Ing. Martin Tesařík
předseda Povodňové komise města Olomouce

Fotografie

30. března 2006 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster