Aktuality

Příprava na jarní tání

2. března 2006 (čt)

Letošní zima obzvlášť bohatá na sníh, způsobuje v nastávajícím období jarního tání starosti vodohospodářům a pracovníkům obcí, kteří řeší ochranu před povodněmi.

V současné době leží v pohoří Jeseníků a Oderských vrchů souvislá vrstva sněhu, která bude s nastávajícím jarem, postupně odtávat.

Ve správním obvodu města Olomouce byly provedeny pravidelné povodňové prohlídky, ve smyslu § 72 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Každoroční pravidelné provádění těchto prohlídek je nezbytné pro odstranění překážek bránících volnému odtoku vody a zhoršující průběh povodně (souvislé zámrzy hladiny, překážky v korytě toku, skládky dřeva, dřevné kůlny a podobné odplavitelné materiály poblíž koryta).

Pracovníci Povodí Moravy s.p ve spolupráci s obcemi na toku a Odborem ochrany Magistrátu města Olomouce, provedli v závěru února rozrušení ledové celiny na řece Bystřici v katastru obcí Bystrovany a Hlubočky.

Dobrovolní hasiči města, na pokyn odboru ochrany, provedli v rámci přípravy na jarní tání plnění protipovodňových tandemových pytlů. Bylo naplněno 425 pytlů, k okamžitému použití je v Olomouci v současné době připraveno 1100 pytlů. Dalších cca 14 400 protipovodňových pytlů je složeno v paletách, v případě potřeby budou naplněny pískem a distribuovány do postižených oblastí.

Odbor ochrany současně vyzval povodňové orgány obcí správního obvodu města Olomouce k naplnění ustanovení vodního zákona v oblasti protipovodňové ochrany, byla provedena aktualizace telefonních čísel a kontrola spojení.

Dále byla v přípravě na jarní tání provedena kontrola funkčnosti hlasových sirén varovného a informačního systému. Automatizovaný monitoring průtoku, teploty a výšky hladiny na řece Moravě byl vylepšen opatřením k zajištění záložního přenosu dat ze sondy Hynkov na pracoviště krizového řízení.

Fotografie

2. března 2006 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster