Aktuality

Informace k povodňové situaci v Olomouci 13.8.2002, 9.30 hod.

13. srpna 2002 (út)

Vzhledem k aktuální předpovědi počasí, která předpokládá přesun srážkové činnosti nad území Olomouckého kraje, věnuje Město Olomouc zvýšenou pozornost monitorování stavů hladin řek v povodí Moravy.

Aktuální stavy hladiny na řece Moravě k 9.00 hod. ranní:

Moravičany 106 cm, setrvalý stav, (I. SPA - 200 cm)
Olomouc - Nové Sady 119 cm, setrvalý stav, (I. SPA - 360 cm)

Předpokládané množství spadlých srážek na území olomouckého kraje v úterý a středu se bude pohybovat cca kolem 20 mm.

Lze očekávat další vzestup hladiny řeky Moravy, ale v nejbližší době by nemělo dojít k dosažení úrovně stavu bdělosti tj. I. stupně povodňové aktivity (360 cm) v Olomouci.

Situace je průběžně sledována a vyhodnocována pracovníky odboru ochrany.

Další aktuální informace budou k dispozici v 15 hodin nebo průběžně na tel. číslech odboru ochrany 068/55 13 166, a informačním středisku 068/55 13 385.

Případné nabídky na poskytnutí pomoci oblastem zasažených povodní je možno směřovat buď na výše uvedená telefonní čísla nebo přímo na Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje (operační středisko).

V Olomouci 13.8.2002, 9.30 hod.

13. srpna 2002 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster