Aktuality

Vodohospodáři zasahovali na několika místech, situaci mají pod kontrolou

22. února 2017 (st)

Oteplení a déšť zvedly hladiny řek v povodí Moravy. Na některých místech voda dosáhla povodňových stupňů. Vodohospodáři z Povodí Moravy, s.p. zasahovali s pomocí mechanizace na několika místech, kde ledové kry ucpaly koryta řek. Situaci mají pod kontrolou a riziková místa monitorují.

„Potenciální riziko představují ledy, které se dávají v souvislosti s oteplením do pohybu. Ty mohou v některých místech zatarasit koryto řeky a způsobit vylití vody. Mechanizace je v pohotovosti. Hladiny řek mají vzrůstající tendenci vlivem dotoku z horních částí povodí,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Vzhledem k průběhu a předpokládanému vývoji meteorologických podmínek v ORP Olomouc je havarijní službou odboru ochrany Magistrátu města Olomouce věnována zvýšená pozornost předpokládanému vývoji hydrometeorologické situace. Pracovníci odboru ochrany magistrátu monitorují situaci na hlavních tocích nad Olomoucí.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Byly upraveny například odtoky na nádržích Vranov, Bystřička, Karolínka, Brno, Nové Mlýny."Ve vodních nádržích zůstává dostatečný volný prostor k zachycení zvýšených přítoků. S ohledem na aktuální vývoj v povodí nelze vyloučit vytváření ledových bariér i na dalších místech v povodí a lze očekávat nárůsty průtoků ve vodních tocích s dosažením SPA," upozornil Petr Chmelař.

Další bližší informace naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz.

22. února 2017 (st)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster