Aktuality

Hasiči převzali šek na novou techniku

2. června 2011 (čt)

Ve čtvrtek 2. června odpoledne patřilo Horní náměstí v Olomouci hasičům. Při příležitosti předání šeku na nákup plynového hasicího kontejneru si zde totiž mohli lidé prohlédnout ukázky požární techniky a také se seznámit s činností hasičů.

Primátor města Olomouce Martin Novotný předal společně s náměstkyní Evou Machovou, do jejíž gesce činnost hasičů spadá, šek v hodnotě 4 800 000 korun řediteli Hasičské záchranné služby Olomouckého kraje Karlu Koláříkovi. Tato částka bude sloužit k pořízení nového plynového hasicího kontejneru, který se používá především pro likvidaci požárů elektrických zařízení pod napětím jako jsou trafostanice, rozvodny, měnírny, kabelové kanály a kolejová vozidla (tramvaje, lokomotivy). Zakoupením tohoto kontejneru dojde k výraznému zlepšení taktických podmínek jednotek požární ochrany při zásahu, hlavně na území města Olomouce, a to jak v energorozvodech, v průmyslových objektech, dopravě, tak i v občanské zástavbě.

Ukázky techniky a činnosti hasičů, které si mohli lidé na náměstí prohlédnout:

  • nafukovací stan GTX 24 s preventivně výchovnou činností
  • automobilová cisterna Scania
  • kontejner nouzového přežití pro obyvatelstvo
  • vysokozdvižná plošina BRONTO
  • dopravní automobil Mitsubishi Canter městské jednotky Chomoutov

Plynový hasicí kontejner – technické informace

Jeho základní příslušenství bude tvořeno tlakovými láhvemi s min. zásobou oxidu uhličitého (CO2) 900 kg a dvěma průtokovými navijáky s hadicemi o délce 60 m a s uzavíratelnými proudnicemi, které umožní cílené a efektivní hašení. Předností CO2 jako hasiva spočívá v tom, že po zásahu nezanechává na hašených předmětech žádné stopy a nepoškozuje ani okolí, protože se odpaří. Základní výbava plynového hasícího kontejneru bude doplněna práškovým hasícím zařízením s min. zásobou 250 kg prášku pro hašení požárů hořlavých kapalin a plynných látek. Dále bude plynový hasicí kontejner obsahovat agregát se systémem výroby těžké pěny s minimální potřebou vody, která bude vytvářena pomocí tlakového vzduchu. Potřebná voda se bude dodávat z cisternové automobilové stříkačky. Toto specifické zařízení je možno použít pro požáry hořlavých látek typu A (pevné – dřevo, papír, plastické hmoty) nebo B (hořlavé kapaliny a plyny) podle druhu použitého pěnidla.

Ve výbavě hasicího kontejneru budou rovněž vzduchové dýchací přístroje, dva obleky proti sálavému teplu a stožár s osvětlením včetně elektrocentrály. Tento kontejner bude přepravován na automobilovém podvozku - požárním nosiči kontejnerů hmotnostní třídy „S“ (nad 14t celkové hmotnosti), který je ve výbavě stanice Olomouc.

Fotografie

2. června 2011 (čt)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster