Aktuality

Město hledá místa, kritická při extrémních srážkách

4. března 2014 (út)

Nejen hlavní tok řeky Moravy může znamenat riziko povodní a záplav. Má-li být protipovodňová ochrana komplexní, je třeba počítat se všemi vodními toky.

V souvislosti s realizací dalších protipovodňových opatření a ochrany obyvatel města Olomouce je nyní na odboru ochrany připravována studie Rizikové analýzy, která se stane součástí Digitálního povodňového plánu města Olomouce. Předmětem analýzy je vytipování rizikových lokalit města, kde hrozí vznik přívalových povodní.

„Do přípravy studie chceme zapojit i předsedy komisí městských částí Olomouce, abychom netvořili mapu takových míst od zeleného stolu, ale ve spolupráci s místními lidmi, kteří ta místa dobře znají a mají historickou zkušenost s tím, kde při extrémních meteorologických situacích hrozí rozlití vody,“ vysvětlila náměstkyně primátora Eva Machová, která má problematiku ochrany obyvatel ve své působnosti. V pondělí 3. března se tedy uskutečnilo společné jednání zpracovatelů projektu s předsedů komisí městských částí.

Studie poskytne podklady, nutné pro předpověď přívalových srážek a nebezpečí „bleskové povodně“ ve vytipovaných ohrožených částí města Olomouce a nejbližším okolí. V těchto lokalitách tak bude možno následně přijmout odpovídající opatření pro eliminaci nebezpečí a vzniku škod v době zvýšené srážkové činnosti.

Jak doplnila náměstkyně primátora Eva Machová, jedním z výstupů této studie bude ucelený přehled lokalit na území města, které při vydání výstrahy na výskyt přívalové povodně, budou povodňové orgány společně s Městkou policií Olomouc a jednotkami dobrovolných hasičů monitorovat. Zabránit vzniku přívalové povodni možné není, avšak preventivní příprava může výrazně ovlivnit následky této povodně. „Zástupce komisí městských částí pak přizveme i k seznámení s výsledky celého projektu,“ dodala náměstkyně Machová s tím, že kýžené výsledky by měly být k dispozici během několika příštích měsíců.

Fotografie

4. března 2014 (út)
© statutární město Olomouc | přístupnost | gdpr | cookies, nastavení cookies | webmaster